Täiskasvanute õppekavad

 

 
  • Avatud õpikeskkondade ja programmide looduskursus
Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi ja kogemusi erinevates õpikeskkondades (pargis, õpperajal, mujal vabas looduses, muuseumis) eduka õpitegevuse läbiviimise võimalustest. Koolitust läbib säästvat arengut toetav põhimõte. Koolitus koosneb loengutest, praktilistest harjutustest erinevates avatud õpikeskkondades ja iseseisvast tööst. Koolituse lõpuks valmib temaatiline õppeprogramm ja/või  õppematerjal.
  • Keskkonnasõbralik kontor
Keskkonnasõbralike ja säästlike meetodite tutvustamine (nt paber ja selle taaskasutus, prügimajandus, vee ja elektrienergia säästlik tarbimine) ja kasutamine töökeskkonnas. Keskkonnahoidliku ja vastutava käitumisviisi kujundamine nii ettevõtete juhtides kui ka töötajates. Keskkonnaaruande koostamise tutvustamine. Õppe käigus omandatakse teadmised säästlike ja keskkonnasõbralike võtete kasutamisest kodus ja kontoris ning saadakse praktilised oskused säästvaks tarbimiseks.
  • Lilleseade
Eesmärgiks on teadmiste omandamine materjali- ja kujundusõpetuse ning lilleseadete tegemise põhialustest; koolitus koosneb erinevate lilleseadetööde tegemise teoreetilistest ja praktilistest osadest. Kursuse siht on arendada osalejas loomingulisust ja iseseisvust. Kursuse käigus antakse ülevaade levinumatest suve- ja püsililledest ning ilupuudest ja –põõsastest. Eesmärgiks on kujundada esteetilisi tõekspidamisi, anda tööoskusi ning kogemusi korrektsete ja kaasaegsete lilleseadete, kimpude loomiseks. Saadud teadmisi võib kasutada nii kodude kui ka tööruumide kaunistamisel.
  • Materjalide kodune taaskasutus
Õppe eesmärk on anda edasi teadmisi säästlike ja keskkonnasõbralike võtete kasutamisest kodus ning saada praktilisi oskusi säästvaks tarbimiseks. Valdkonnad: paber, tekstiil, looduskosmeetika, taaskasutus, keskkonnasõbralikud materjalid, ökomärgised jne. Läbiv teema on säästev areng ja kliimamuutused. Keskkonnahoidliku ja vastutustundliku käitumisviisi kujundamine. Suunatakse tähelepanu säästvale arengule ning kliimamuutustele.
  • Praktiline aiandus
Õpetada linnaaianduse, ruumihaljastuse alaseid teadmisi ja anda praktilisi oskusi aianduses ning toataimede kasvatamises. Kujundada esteetilisi tõekspidamisi, anda tööoskusi ning kogemusi. Saadud teadmisi võib kasutada nii kodu kui ka asutuse ja kooli aedade/ruumide kujundamisel. Kursuse lõpetanu orienteerub iluaianduses ja toataimede kasvatuses kasutatavate taimerühmade mitmekesisuses, praktilise taimekasvatusvõtete rakendamise võimalustes, tunneb tänapäevase aia- ja ruumihaljastusealaseid materjale ja kirjandust.
  • Tervislik ja keskkonnasõbralik toit
Koolitusel saab teadlikumaks oma toiduvalikutest ning õpitakse koostama täisvääruslikumat menüüd. Kursuse praktilises osas valmistatakse vastavalt käsitletavale teemale koos midagi maitsvat, mis toetab tervist, enesetunnet, meeleolu ja immuunsüsteemi.
  • Uurimis- ja loovtööde juhendamine
Koolituse eesmärk on anda teadmisi, oskusi uurimistööde juhendamiseks ning planeerimiseks loodus- ja sotsiaalteaduste valdkonnas. Koolituse käigus omandatakse oskused, kuidas korrektselt koostada teadusteksti ülesehitust, keelelist ja stiililist poolt. Koolitus annab uurimistööde hindamist ja retsenseerimist oskuse.