Maailmaharidus käsikäes loodusteadustega

(Droonifoto: Katrin Kello)

Sihtrühm: õpetajad, huviringide juhendajad, noorsootöötajad, noortelaagrite korraldajad, loodushuvilised lapsevanemad

Koolituse käigus tutvustatakse materjale, meetodeid ja tegevusvõimalusi kestliku arengu teemade käsitlemiseks maailmahariduse ja loodusteaduste praktilise lõiminguna. Iga osaleja saab kasutada olemasolevaid vahendeid ja materjale, et luua enda jaoks omanäoline lähenemine, et oma töös noortega juhtida õppimisprotsessi nii, et see võimaldaks õpilastel jõuda probleemide teadvustamisest isikliku vastutuse ja teadliku tegutsemiseni, rahvusvahelise koostöö ja jätkusuutliku arengu mõistmiseni.

Koolituse läbinu  saab teada, kuidas…

  • eesmärgistada ja töös hoida kestliku arengu eesmärkidele tuginevat huviringi;
  • lõimida loodusteaduslikke meetodeid maailmahariduse temaatikaga;
  • globaalsete teemade õpetamisele läheneda ökoloogiliste protsesside selgitamise kaudu;
  • kaasata noori kohaliku elukeskkonna edendavatesse tegevustesse erinevaid riiklikke ja rahvusvahelisi koolivõrgustikke kasutades.


Koolitajad:

Gedy Matisen – Tartu loodusmaja  loodus- ja keskkonnauuringute huviringi juhendaja ning rahvusvaheliste suhete koordinaator; UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti riiklik koordinaator.

Viktoria Lepp – MTÜ Mondo maailmahariduse projektijuht; UNESCO ühendkoolide võrgustiku riiklik koordinaator.

Võimalusel kaasatakse koolitusele ka teisi oma ala asjatundjaid.

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Koolitus toimub tellimisel 8-20-liikmelisele rühmale.