Keskkonnasõbralik kontor

Keskkonnasõbralike ja säästlike meetodite tutvustamine (nt paber ja selle taaskasutus, jäätmetekke vähendamine ja jäätmete sorteerimine, vee ja elektrienergia säästlik tarbimine) ja kasutamine töökeskkonnas. Keskkonnahoidliku ja vastutava käitumisviisi kujundamine nii ettevõtete juhtides kui ka töötajates.

Keskkonnaaruande koostamise tutvustamine. Õppe käigus omandatakse teadmised säästlike ja keskkonnasõbralike võtete kasutamisest kodus ja kontoris ning saadakse praktilised oskused säästvaks tarbimiseks.

Võimalikud koolitused: 

  • Keskkonnasõbralik tarbimine kodus ja kontoris
  • Säästev ehitus ja renoveerimine

Koolitajad: Eeva Kirsipuu-Vadi, Aili Elts