Avatud õpikeskkondade ja programmide looduskursus

Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi ja kogemusi erinevates õpikeskkondades (pargis, õpperajal, mujal vabas looduses, muuseumis) eduka õpitegevuse läbiviimise võimalustest. Koolitust läbib säästvat arengut toetav põhimõte. Koolitus koosneb loengutest, praktilistest harjutustest erinevates avatud õpikeskkondades ja iseseisvast tööst. Koolituse lõpuks valmib temaatiline õppeprogramm ja/või õppematerjal.

Võimalikud kooltused:

  • Erinevad õpikeskkonnad
  • Muuseumipedagoogika
  • Õuesõppe vahendid