Kutsume õpetajaid, keskkonnahariduse spetsialiste, loodusgiide, retkejuhte, loodusõppeprogrammide juhendajaid jt huvilisi täiendkoolitusele, mis annab osalejatele uusi teadmisi ja tunnetust Eesti elurikkusest ning pakub võimalusi, kuidas õppetöös luua seoseid kestliku arengu ja kliimamuutustega.

Hinnatud koolitajate poolt läbi viidavad tegevused pakuvad osalejatele rohkelt kogemusi liigiõppest kuni õpilaste väärtushinnangute kujundamiseni. Peamine rõhk on praktiliste teadmiste ja erinevate õpetamismeetodite (vaatlused, katsed, kirjeldused) omandamisel.

Täiendkoolituste sari koosneb neljast 2-päevasest praktilisest koolitusest. Koolituste keskmes on põllumajandusmaastikud, märgalad, metsad ja meri ning seda just kestliku arengu vaatenurgast.

2020. a. kevadel ja suvel toimuvad sarja järgmised 2-päevased koolitused:

 • „Metsad ja kestliku arengu haridus“
 • „Märgalad ja kestliku arengu haridus“
 • “Meri ja kestliku arengu haridus”

Koolitajad: Erle Tüür (juhtivkoolitaja metsateemalisel koolitusel), Gedy Matisen (juhtivkoolitaja metsateemalisel koolitusel), Piret Pungas-Kohv (juhtivkoolitaja märgalateemalisel koolitusel)


Koolitust „Põllumajandusmaastikud ja kestlik areng“ viiakse läbi tellimisel


Koolitusel osalejad õpivad tundma:

 • traditsioonilisi ja uudseid Eestis kasvatavaid põllumajanduskultuure,
 • põllumajanduse mõju põllumuldadele, sh teoreetilise info toetamist eksperimentidega
 • jätkusuutlikkust põllumajanduses
 • mahepõllumajanduse eripärasid.

Juhendajad:

 • Peeter Lääniste, Eesti Maaülikool
 • PhD Anne Luik, Eesti Maaülikooli Mahekeskus
 • Elen Peetsmann, Eesti Maaülikooli Mahekeskus
 • PhD Merrit Shanskiy, Eesti Maaülikool

Koolitusmaterjalide kogumik:

Pollumajandusmaastikud_ja KAH_Tartu_loodusmaja

Koolituse väljatöötamist ja 21.-22.08.2019 toimunud koolituse toimumist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Maris Mägi
projektijuht, koolitusspetsialist
maris.magi@tartuloodusmaja.ee
+372 515 2884