Lihtsaid köögikatseid keemiast ja füüsikast

Lihtsaid köögikatseid keemiast ja füüsikast

Koolitus toimus 28.oktoobril 2018 Tartus

Koolituse koostajad ja läbiviijad: Friedrich Kaasik, Joana Jõgela

 


Eesmärk ja meetodid

  • Koolituse eesmärgiks on osalejatele anda praktiliste tööde tegemise kogemus, teadmiseid ohutustehnikast ja tutvustada mõningaid infoallikaid erinevate katsete ja praktiliste tööde tegemiseks.
  • Koolitusel osalejad näevad ja kogevad, kuidas praktilisi töid läbi viia, saavad ise võimaluse teha lihtsaid katseid ning koos praktilise läbitegemise kogemusega saavad nad ka teoreetilise tausta.
  • Peamiseks meetodiks on erinevate praktiliste eksperimentide läbitegemine, nüansside ja ohukohtade üle arutamine ning lühidalt teoreetilise tausta selgitamine. Lisaks ka erinevate mänguliste aspektide rõhutamine, sh ka teooria seletamise juures.

 

Miks koolitusel osaleda?

Osaleja saab juhendaja käe all praktilist kogemust, kuidas õpilastega koos eksperimente läbi viia, milliseid metoodilisi võtteid kasutada ja mida on oluline mingi katse juures tähele panna ja rääkida.

Koolitusel osalejad õpivad ise tegema praktilise töö juhendeid, mida ringitunnis kasutada.

 

Koolituse päevakava:

9.30 Kogunemine

9.45 Tutvumine ja tööks valmistumine

10.00 Ohutustehnika: miks, millal ja millele tuleb tähelepanu pöörata?

10.30 Laavalamp

11:00 Tilgad sendil

11:30 Piimavikerkaar

12:00 Lõuna

12:45 Kuidas ja kust leida infot?

13:30 Kodused pH-indikaatorid

14:00 Õunamahla pH organoleptiline määramine

14:45 Katsed kanamunadega

15:30 Jalasirutus

16:00 Nutikaid lahendusi köögis

16:30 Kuidas kasutada AHHAA keskuse tegevuskaarte?

17:30 Vaatame päevale tagasi

18:00 Tõmbame joone alla

 


Materjalid ja selgitused juhendajatele

LISA 1 – Katsete töölehed ja lisamaterjalid

LISA 2 – Ohutus