Läänemere Projekti tegevused Eestis 2020-2022

Projekt täisnimi: UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti (BSP) kestliku arengu haridust toetavad tegevused Eesti koolidele 2020-2022 (projekt nr 17624)

unesco ühendkoolide võrgustiku koordinaator

Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: 01.08.2020 – 31.05.2022

Projektijuht: Gedy Matisen, gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee

Projekti partnerid: Juhtpartner Tartu loodusmaja, koostööpartneriteks MTÜ Mondo, UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on rahvusvahelise võrgustiku koostöö kaudu kasvatada osalevatest Eesti õpilastest keskkonnahoidlikud inimesed, kes oma teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtushinnangute abil mõistavad, kuidas ühiskonna liige saab mõjutada oma elukeskkonda ning kuidas olla vastutustundlik maailmakodanik. Projekti tegevused toetavad kestliku arengu eesmärki 4.7 saavutamist: „Aastaks 2030 on kõikidel õppijatel kestliku arengu edendamiseks vajalikud teadmised ja oskused, sh kestlikku arengut toetava hariduse, inimõiguste, võrdõiguslikkuse, rahuhariduse, maailmakodanikuhariduse ja kultuuride mitmekesisuse väärtustamise kaudu”.

Projektiga toetatakse järgmisi tegevusi:

 • Läänemere Projekti õpilaste purjeõpperetk Läänemere uuringuteks ja rahvusvahelise Läänemere Päeva tähistamiseks (25.-29.08.2020)
 • UNESCO ühendkoolide võrgustiku veebipõhine aastakonverents ja tänuõhtu (25.-26.09.2020)
 • Läänemere Projekti linnuviktoriin Eesti koolidele (28.01-07.03)
 • BSP rahvusvaheline õhu kvaliteedi kuu: õhu kvaliteedi veebinar, samblike BioBlitz, samblikest inspireeritud kunstiteoste konkurss (8.02-7.03.2021)
 • Osalemine rahvusvahelises Äro laagris – virtuaalsed töötoad ja loengud (4.-7.05.2021)
 • Kodanikuteaduse õppepäev Vaiblas/Viinistul: Lindude ökoloogia ja kestliku arengu haridus (juuni 2021)
 • Kodanikuteaduse õppepäev Pärnus: rannikuvaatlus, mikroplast, kliimamuutused ja kestliku arengu haridus (juuni/august/september 2021)
 • Kodanikuteaduse õppepäev Põlvas: õhu kvaliteet, kliimamuutused ja kestliku arengu haridus (juuni/august/september 2021)
 • UNESCO ühendkoolide võrgustiku aastakonverents ja tänuõhtu Pärnus ning õpetajate koostööseminar Lihulas (26.-27.08.2021)
 • Valmib UNESCO ühendkoolide võrgustiku õnnestumiste ja möödalaskmiste kogumik õppeaastate 2019/2020 ja 2020/2021 tegevuste kohta (august 2021)
 • Kodanikuteaduse õppepäev Lihulas: fenoloogia, kliimamuutused ja kestliku arengu haridus (märts 2022)
 • Kodanikuteaduse õppepäev Jõgeval: järvevaatlus, kliimamuutused ja kestliku arengu haridus (aprill 2022)
 • Kodanikuteaduse õppepäev Jõhvis: jõevaatlus, kliimamuutused ja kestliku arengu haridus (aprill 2022)

 

Projekti koduleht:

Tegevused ja nende tulemused kajastatakse võrgustiku Läänemere Projekti riiklikul kodulehel ja rahvusvahelises blogis ning tegevused lingitakse ära UNESCO ühendkoolide võrgustiku kodulehel.

 

Projekti materjalid:

 

Võrgustiku tegevusi toetab ka Haridus- ja Teadusministeerium.