Läänemere Projekti tegevused Eestis 2020-2022

Projekt täisnimi: UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti (BSP) kestliku arengu haridust toetavad tegevused Eesti koolidele 2020-2022 (projekt nr 17624)

unesco ühendkoolide võrgustiku koordinaator

Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: 01.08.2020 – 31.05.2022

Projektijuht: Gedy Matisen, gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee

Projekti partnerid: Juhtpartner Tartu loodusmaja, koostööpartneriteks MTÜ Mondo, UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on rahvusvahelise võrgustiku koostöö kaudu kasvatada osalevatest Eesti õpilastest keskkonnahoidlikud inimesed, kes oma teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtushinnangute abil mõistavad, kuidas ühiskonna liige saab mõjutada oma elukeskkonda ning kuidas olla vastutustundlik maailmakodanik. Projekti tegevused toetavad kestliku arengu eesmärki 4.7 saavutamist: „Aastaks 2030 on kõikidel õppijatel kestliku arengu edendamiseks vajalikud teadmised ja oskused, sh kestlikku arengut toetava hariduse, inimõiguste, võrdõiguslikkuse, rahuhariduse, maailmakodanikuhariduse ja kultuuride mitmekesisuse väärtustamise kaudu”.

Projektiga toetatakse järgmisi tegevusi:

 

Projekti koduleht:

Tegevused ja nende tulemused kajastatakse võrgustiku Läänemere Projekti riiklikul kodulehel ja rahvusvahelises blogis ning tegevused lingitakse ära UNESCO ühendkoolide võrgustiku kodulehel.

 

Projekti materjalid:

 

Võrgustiku tegevusi toetab ka Haridus- ja Teadusministeerium.