To Bee or not to Bee

Projekt täisnimi: „To Bee or not to Bee“

Projekti lühike nimi: BeBe

Projekti toetavad:  SA Erasmus+: Euroopa Noored; SA Archimedes ja Noorteagentuur , http://euroopa.noored.ee/

Projekti  rahastaja logod:

Projekti kestus: Mai 2015- mai 2016

Projektijuht: Merlin Grosberg, Merlingrosberg@gmail.com, tel: 5362 8969

Projekti partnerid: Hispaaniast keskkonnaorganisatsioon „ Natural Fund“ ja Leedust heategevus- ja toetusfond “G Children’s World”.

Projekti eesmärk:  Projekti eesmärgid on maaelu edendamine, keskkonnateadlikkuse tõstmine, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine, mahepõllumajanduse populariseerimine ning looduse väärtustamine.

Projekti tegevused: Projekti raames viiakse läbi rahvusvaheline noortevahetus, mida rahastab programm Erasmus+, selle käigus käsitleme üht globaalset ning üha süvenevat probleemi, mis on seotud kogu maailmaga. Mesilaste suremisel kaob oluline lüli toiduahelast, mille tulemusel kitseneb oluliselt inimese toidulaud, mis võib viia ülemaailmse toidukriisini.

Projektis arenevad noorte algatusvõime ja ettevõtlikkus, noorte julgus laiemalt mõelda ja näha suurelt, oskuste arendamine läbi teemakohaste tegevuste.

Samuti valmib projekti käigus blogi, kus saab jälgida tegevusi : https://happybeeproject.wordpress.com/

Projekti üritused:

Mai 2015 – Juuli 2015 Ettevalmistused-töötubade planeerimine, noortevahetuse planeerimine, ettevalmistav kohtumine, blogi pidamine, partneritega suhtlemine.

3-11. august 2015 – Noortevahetuse läbiviimine Palupõhja looduskoolis, kus üheksa päeva kestel teadvustatakse mesilaste väljasuremisega seotud probleeme ning pakutakse lahendusi. Projektis osalevad 21 noort Eestist, Leedust ja Hispaaniast vanuses 15-26 eluaastat. Noortevahetuse käigus uuritakse lähemalt mesilaste „hingeelu“ nii partnerriikides kui maailmas üldiselt. Projekti jooksul debateeritakse süvitsi mesilaspopulatsiooni kestliku toimimise üle. Noortevahetusel arutleme mesilaste suremise üle ning püüame sellele lahendusi leida. Samuti külastame mesilastalu, naudime erinevaid meesaadusi ja uurime, mida nendest teha saab, õpime mesinikult mesilaste pidamise kohta ning kujutleme, missugune oleks maailma ilma pisikeste ja toimekate abilisteta. Palupõhja looduskool asub 12 kilomeetrit Tallinn-Tartu maantee ääres asuvast Laeva tanklast. Projektijuht Merlin Grosberg ütleb: „Mina ja minu neli sõpra mõtlesime, et oleks etem teha midagi sellist looduse hüvanguks, mida ma pole varem teinud. Uurida lähemalt väiksemaid putukaid, mesilasi, kellel on tohutu roll maailma looduskoosluste säilimisel.“

August 2015-september 2015- järeltegevused- teavitamine noorte seas, video jagamine.