The Baltic Sea Project (BSP) Eesti tegevuste koordineerimine 2010-2012

Projekt täisnimi:  The Baltic Sea Project (BSP) Eesti tegevuste koordineerimine 2010-2012

Projekti lühike nimi:  BSP Eesti

Projekti toetavad:  KIK

Projekti kestus:  september 2010 – 14. juuni 2012

Projektijuht: Sirje Janikson, sirje.janikson@tartuloodusmaja.ee, tel. 7 361 693

Projekti partnerid: Eesti BSP koolid – 30 kooli

Projekti eesmärk:  BSP on Läänemere riikide ühisprojekt, mille eesmärkideks on suurendada õpilaste keskkonna-teadlikkust ja arusaamist inimese ning keskkonna vastatikusest mõjust. BSP on üks UNESCO ASP projektide hulgas.  Kuni 2008 a.-ni koordineeriti BSP Eesti koolide tegevust Eesti Noorsootöö Keskuse poolt. 2010 a. otsustasid UNESCO Rahvuslik Komisjon ning Haridus- ja Teadusministeerium anda projekti koordineerimise Tartu Keskkonnahariduse  Keskusele. Projekti läbiviimisega tagatakse BSP jätkusuutlikkus Eestis. Selle projektiga taotletakse raha Eesti BSP koolide tegevuste läbiviimiseks ja aktiveerimiseks 2 aasta vältel, kuni 2012 a. suveni, kui Eestile antakse üle BSP rahvusvaheline koordinerimine.

Projekti tegevused:Koolide BSP programmides osalemise aktiveerimine.

Luuakse BSP-Eesti veebileht, kus on huvilistele kättesaadavad BSP juhendid, vaatluste tulemused ja on võimalik infovahetus. Lisaks olemasolevatele BSP programmidele, mis on mõeldud eelkõige gümnaasiumidele, koostatakse suurema hulga õpilaste hõivamiseks ja vaatlusoskuse arendamiseks 2 tööjuhendit põhikoolide õpilastele. 1 kord aastas toimuvad BSP koolide 3-päevased kokkutulekud, kus kuulatakse huvipakkuvaid esitlusi, tutvutakse piirkonna looduse ja keskkonnaprobleemidega ning räägitakse koolides tehtavast BSP -tööst. Õpetajatele toimub 1 kord aastas keskkonna-teemaine koolitus. Järgmise aasta tegevuste kavandamiseks ja kogemuste vahetamiseks toimub igal aastal ka BSP rahvuslike koordinaatorite ja programmikoordinaatorite kokkusamine BSP-d koordineerivas riigis (Läti). Rahvusvahelisel tasemel pakutakse igal aastal ka mõnda õpetajete koolitust või õppepäevi õpilastele, milles osalemine oleks kasulik ka Eesti BSP koolidele.

Projekti üritused:

september – oktoober 2010 BSP uute tööjuhendite väljatöötamine põhikoolide tarbeks (2 juhendit)
05.11. 2010 BSP koolide õpetajate seminar Tartus, Läänemere geoloogiast, tutvustati ka uut talilindude tööjuhendit

18.03-20.03.2011 BSP rahvuslike koordinaatorite seminar Lätis, märts 2011
6.- 8. mai 2011- BSP Eesti koolide kokkutulek Pivarootsis, testiti uut tööjuhendit „Veeorganismid ja soolsus“ , 45 osalejat

29.05-03.06.2011 BSP keskkonnalaager Soomes, Poris, millest võtsid osa Tartu Loodusmaja 4 õpilast ja 2 õpetajat

28.07 ja 29.07.2011 osalesid 4 kooli õpilased ja õpetajad merereisil uurimislaeval Salme

12.09.-16.09.2011 rahvusvaheline õpilaslaager kliimamuutuste mõjust meie elule Taanis, kus osalesid Lihula ja  Jõhvi gümnaasiumide õpilased ja 2 õpetajat (10 osalejat)

26. okt. 2011 BSP õpetajate seminar AHHAA Teaduskeskuses