Tere, Kevad!

Projekt täisnimi: Tere, Kevad!

Koduleht: http://tere.kevad.edu.ee/

Projekti toetab: KIK

Projekti kestus: igal aastal jaanuarist juunini

Projektijuht: Viktor Muuli, viktor.muuli@etag.ee

Tartu Keskkonnahariduse Keskuse poolne koordinaator: Janika Ruusmaa

Projekti partnerid: MTÜ Studio Viridis Loodusharidus

Projekti eesmärk: Alates 2001.aastast igal kevadel toimuva projekti eesmärk on lähendada lapsi loodusele, tutvustada neile tavalisemaid taime- ja loomaliike, õpetada neid liike looduses märkama, ära tundma ning jälgima; hoolima teistest elusolenditest ja ümbritsevast keskkonnast, sest looduse tundmine on aluseks loodushoidliku ja keskkonnateadliku käitumise kujunemisel.

Projekti tegevused: Lapsed  ja õpetajad jälgivad oma kodukoha loodust, et märgata esimesi kevade saabumise märke. Kevadekuulutajateks on kevadel õitsevad taimed, saabuvad rändlinnud, esimestena ilmuvad liblikad ja kudevad konnad. Vaadeldavad liigid on ühised kõigile vaatlustes osalejatele. Osalevad rühmad panevad ühisesse veebipõhisesse andmebaasi kirja kevadekuulutajate ilmumise aja, et teha kindlaks kevade saabumise ajaline erinevus Eestis.

Peale loodusvaatluste on kõigil võimalik osa võtta lisategevustest – luuletada, joonistada, pildistada, osaleda viktoriinis ning postitada oma muljeid loodusvaatlustest foorumisse.