Tartu loodusmaja lindude rõngastamise laager Vaibla linnujaamas 2020

Projekti täisnimi: Tartu loodusmaja lindude rõngastamise laager Vaibla linnujaamas

Projekti toetab: Haridus- ja Teadusministeerium

Projekti kestus: Laager toimus 19.-21. oktoober 2020 Vaibla linnujaamas (Viljandi maakond, Viljandi vald, Vaibla küla, Linnuka)

Projektijuht: Aire Orula, aire.orula@tartuloodusmaja.ee

Projekti eesmärk:
Laagri eesmärgiks on pakkuda ornitoloogiahuvilistele õpilastele võimalust praktilisest rõngastustööst osa saada ja selle läbi linde paremini tundma õppida. Lisaks rõngastustegevusele viiakse ümbruskonnas läbi ka retked vee- ning metsalindude tundmaõppimiseks, harjutatakse binokli ja vaatlustoru kasutamist, vaatluspäeviku täitmist ja vaatlusandmete sisestamist andmebaasidesse.

Käsitletavad teemad:
– lindude märgistamise eesmärgid ning meetodid
– lindude märgistamise ajalugu maailmas ja Eestis
– lindude sügisränne
– Võrtsjärve põhjakalda linnustik
– lindude roll eluslooduse süsteemis

Laager:

Laager toimus Vaibla linnujaamas Võrtsjärve põhjakaldal, ööbimine Veldemani puhkemajas 19.-21. oktoober 2020. Laagris osales 15 4.-9. klassi ornitoloogiahuvilist õpilast. Algselt plaanisime 20 õpilase osalemist, kuid riigis valitseva epidemioloogilise olukorra tõttu oli osalejaid veidi vähem. Mitmel huvilisel avaldusid vahetult enne laagri toimumist haigusnähud ja seetõttu nad ei osalenud. Laagri põhirõhk oli lindude rõngastamisel Vaibla linnujaamas Art Villem ning Kristjan Adojaani juhendamisel. Vaibla linnujaam on vahelduva eduga tegutsenud 1987. aastast, mil Heinrich Veromanni algatusel alustati Võrtsjärve põhjakalda roostikus lindude rõngastamisega. Vaiblas on linde rõngastatud aastatel 1987-1993, 2001-2008 ning uuesti alates 2015. aastast, mil seal toimusid esimesed Tartu loodusmaja rõngastuspraktikumid. Tänasel päeval ongi rõngastusjaama eestvedajateks just Tartu loodusmaja vilistlastest bioloogia tudengid. Vaibla linnujaam on ainus sisemaal tegutsev linnujaam, kus huvilised saavad lindude rõngastamist praktiseerida ja oskusi omandada. Linnujaamas püütakse linde roostikusse ja vähemal määral ka põõsastikku paigaldatud loorvõrkude abil. Rõngastusprotsess ning andmete kirjapanek toimub lähedal asuvas rõngastuskuuris. Kolmel laagripäeval veetsid õpilased kogu valge aja (8.30-18) rõngastusjaamas. Umbes iga tunni aja tagant tuli võrguring läbi kontrollida, püütud linnud kottidesse-kastidesse asetada ning rõngastuskuuris määrata, mõõta, rõngastada ning taas vabastada. Püügiandmed tuli korrektselt tabelisse kanda. Kõik osalejad said ise harjutada lindude võrgust väljavõtmist, mõõtmist, kaalumist ning rõngastamist. Õpiti määrama eri linnuliike, võimaluse korral ka nende sugu ja vanust hindama. Saadi teadmisi eri liikide käitumisiseärasuste, elu- ja rändeviisi kohta. Võrkude kontrollimisest vaba ajal tehti lühemaid õppekäike lähedal asuvas metsas ja vaadeldi avaveel olevaid linde. Harjutati binokli, vaatlustoru ning linnumääraja kasutamist ja kuulati ettekannet Vaibla linnjaama ajaloo ning tegemiste kohta. Kolme laagripäeva jooksul rõngastati 121 lindu 12 liigist. Ööbimine toimus lähedal asuvas Veldemani puhkemajas, kus õhtutundidel käidi õues ööhääli kuulamas, mängiti loodusteemalisi laua- ja seltskonnamänge, kuulati ettekannet ornitoloogiaringi tegemistest viimase 9 aasta jooksul ning vaadati ühiselt ETV saadet Osoon, kus kajastati Vaibla linnujaama tööd 2020. aasta suvel.

 

Fotod: Annika Rääbis

vaibla rõngastuslaager

 

Fotod: Kristjan Adojaan