Tartu loodusmaja huvikooli sügislaager 2020

Projekti täisnimi: Tartu loodusmaja huvikooli sügislaager 2020

Projekti toetab: Haridus- ja Teadusministeerium

Projekti kestus: laager toimus 19. – 22. oktoober 2020 Madsa puhkekeskuses (Otepää vald, Valga maakond)

Projektijuht: Tiina Lilleleht, tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee

Projekti eesmärk:

1. Laagris osalenud õpilaste keskkonnateadlikkuse tõus

 •  Õpilane mõistab, et inimene on osa loodusest
 • Õpilane tunneb loodusliku tasakaalu mõistet ja selle olemust
 • Mõistab inimese rolli looduse tasakaalu muutumisel
 • Tunneb tähtsamaid biotoope õppepäevade toimumiskohas
 • Mõistab tähtsamaid seoseid elustikurühmade vahel
 • Tunneb tavalisemaid  taime- ja loomaliike laagri toimumiskohas
 • Mõistab bioloogilise mitmekesisuse tähtsust
 • Tunneb loodushoiu ja looduskaitse põhimõtteid
 • Oskab looduses (endale ja loodusele) ohutult liikuda

2. Võimaldada õpilastele hariv ja tervistav vaba aeg looduses.

 

Projekti tegevused:

Osales 45 1. – 5. klassi õpilast

1. Laagri jooksul toimusid erinevad õppekäigud ja õpitoad:

 • seened (õpikäik metsas, seente korjamine, määramine, valmis väike seenenäitus)
 • mets (õpikäik metsas, metsakoosluste areng, vaenlased, näit. üraskid, metsa kasutamine (sh.marjad ja taimed) ning kaitse).
 • Puud ja põõsad (õpikäik laagri ümbruses, liikide tundmaõppimine, lehed, viljad)
 • Kaitsealused loomad (õpilaste koostatud  esitlused, mäng)
 • Linnud. (Õpikäik laagri ümbruses ja metsas. Rändlindude vaatlus. Paigalindude vaatlus.)
 • Samblad ja samblikud (õppekäik metsas, samblakaartide valmistamine)
 • Loodus kunstis. (looduse jäädvustamine kunstivahenditega)

2. Toimus loeng teemal „Kuidas uuritakse nahkhiiri?“, lektor Rauno Kalda.

3. Teadusteatri Kolm Põrsakest töötoasTeeme ise jäätist“  osales korraga 15 õpilast, st toimus 2 töötuba eesti keeles ja 1 vene keeles.