Seenenäitus Tartu loodusmajas 2017

Projekti täisnimi: Seenenäitus Tartu loodusmajas 2017
Projekti toetab:  KIK

Projekti kestus: august-detsember 2017
Projektijuht: Annelie Ehlvest, Anneli.ehlvest@teec.ee, 5344 2160

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on laste, noorte ja täiskasvanute suurem keskkonnateadlikkus seentega seotud teemade osas. Näituse külastajad saavad meelde tuletada söödavad seened ja seente kasutamisega seotud ettevaatusabinõud, samuti teadmisi seente tähtsusest looduses ja rollist tehnoloogilistes kasutusvaldkondades. Projekti tulemusel on näitustel osalejad teadlikumad:
1. Eesti looduses kasvavatest nii söödavatest kui mürgistest seentest, nende kasutamisest ja seente ökoloogilisest tähtsusest looduses;
2. Eesti looduse rikkusest ja looduse mitmekesistest teenustest elusolendite, seejuures inimese heaoluks.

Projekti tegevused:

  • Seenenäitus Tartu loodusmajas 12.-15. september 2017.
  • Virtuaalne seenenäitus internetis seenenäitusel eksponeeritud liikidest.
  • Pargiseente tähistamiseks väikeste raamide valmistamine ja nende kasutamine näituse ajal

Seenenäitus oli avatud kell 9-18 nelja päeva jooksul. Näitust külastasid nii linnakodanikud kui ka eelregistreeritud lasteaiarühmad ja kooliklassid. Registreeritud rühmi juhendasid giidid, võimalus oli täita eakohaseid töölehti, osaleda väikese seenelabori töös ning soovi korral vaadata seeneteemalisi õppefilme. Pargialal oli lihtne “kännunäitus” 6 seeneliigiga ja lipukeste ja seente nimetustega tähistatud  12 liiki pargis kasvavaid seeni.

Näitust külastas 1165 kooliõpilast, 438 eelkooliealist last, 130 rühmi saatvat õpetajat; 231 täiskasvanut üksikkülastajat. Pargis ja õues kändudel eksponeeritud õuenäituse külastajaid ei registreeritud. Kokku tutvus näitusega 1964 registreeritud külastajat.

Virtuaalne seenenäitust Tartu loodusmaja FB lehel ja kodulehel uuendati jooksvalt vastavalt näitusele lisandunud liikidega. Virtuaalne näitusel kogunes kokku 178 liiki seeni.

Projekti käigus koostatud materjalid:
Virtuaalset näitust saad vaadata siit.