Seenenäitus 2014

Projekt täisnimi: Seenenäitus 2014

Projekti toetab:  KIK

Projekti kestus: august-november 2014

Projektijuht: Annelie Ehlvest, Anneli.ehlves @tartuloodusmaja.ee, 53442160

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on laste, noorte ja täiskasvanute suurem keskkonnateadlikkus seentega seotud teemade osas. Näituse külastajad saavad meelde tuletada söödavad seened ja seente kasutamisega seotud ettevaatusabinõud, samuti teadmisi seente tähtsusest looduses ja rollist tehnoloogilistes kasutusvaldkondades. Projekti tulemusel valmib seenenäituse lisana 6 temaatilist roll-up stendi ja seenenäituse eksponaatide trükitud etikettide komplektid.

Projekti tulemusel on näitustel osalejad teadlikumad:

1. Eesti looduses kasvavatest nii söödavatest kui mürgistest seentest, nende kasutamisest ja seente ökoloogilisest tähtsusest looduses;

2. Eesti looduse rikkusest ja looduse mitmekesistest teenustest elusolendite, seejuures inimese heaoluks.

Projekti tegevused:

Seenenäituse roll-up stendide koostamine ja trükk.

Seenenäituse eksponaatide (seente) siltide kujundus ja trükk.

Seenenäitus Tartu loodusmajas 16.-19. september 2014.

Seenenäitus oli avatud kell 9-18 nelja päeva jooksul. Näitust külastasid nii linnakodanikud kui ka eelregistreeritud lasteaiarühmad ja kooliklassid. Registreeritud rühmad said osaleda näitusega seotud seeneprogrammil, täita eakohaseid töölehti, osaleda väikese seenelabori töös ning soovi korral vaadata seeneteemalisi õppefilme. Lasteaiarühmadele oli pargialal ka lihtne “kännunäitus” 5 seeneliigiga ja loodusmaja pargialal oli tähistatud lipukeste ja seente nimetustega pargialal kasvavaid seeni. Esimesel kahel näituseõhtul oli kahe tunni jooksul võimalik saada spetsialisti nõuandeid ja seenemääramist kõigil seenehuvilistel.

Projekti käigus koostatud materjalid:

Seenestendid: Ettevaatust seenedLagundajadMükoriisaKes nad on? SeenesööjadSeente kasutamine.

Seeneetiketid.

Seente tigmärgid.