Roheline kontor Tartu loodusmajas (RoKo)

Projekt nimi: Roheline kontor Tartu loodusmajas 2017

Projekti toetab: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: aug. 2017 – märts 2019

Projektijuht: Eeva Kirsipuu-Vadi, eeva.kirsipuu-vadi@tartuloodusmaja.ee, tel. 5213881

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on mitteformaalse keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine ja vastava tunnistuse taotlemine Tartu loodusmajas, et anda oma panus ja olla eeskujuks teistele haridusorganisatsioonidele keskkonnaressursside tõhusamal kasutamisel.

Projekti tegevused:

Koostatud keskkonnategevuskavade rakendamine 2017-2018:

1)    arendustegevused

2017.a. novembris läbis Tartu loodusmaja edukalt Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioonivälisauditi rohelise kontori tunnistuse taotlemiseks.  Rohelise Kontori tunnistus tõestab, et Tartu loodusmaja töötajad järgivad oma töös jätkusuutlikkuse põhimõtteid nii tervisliku töökeskkonna loomisel, loodusressursside kasutamisel kui hangete ja ostude korraldamisel. Tunnistus kehtib kolm aastat ehk kuni 2020.a. detsembrini, misjärel tuleb tunnistuse pikendamiseks läbi viia uus audit.

  • aasta alguses möödunud aasta kohta keskkonnaaruande koostamine (2017 ja 2018)
  •  energiaauditi läbi viimine – audit viidi läbi projekti väliselt Tartu LV kui hoone omaniku tellimusel TREA poolt

2)    investeeringud

  • reaktiivenergia vähendamiseks UPS seadme renoveerimine ja akupankade ümberehitus
  • liikumisanduriga lülitite paigaldus
  • Tartu loodusmaja päikeseenergiajaama võimsuse tõstmine – soetatakse lisaks 11 PV-paneeli

2017.a. sügisel tehti kõik projekti toel planeeritud investeeringud: septembris renoveeriti ja uuendati UPS seadme akupank ning paigaldati loodusmaja I ja II korruse avalikesse tualettidesse liikumisanduriga lülitid, novembrikuus toimus loodusmaja katusele üheteistkümne 320 W võimsusega päikesepaneeli paigaldus. Varasema 2,4 kW võimsusega päikeseenergiajaama asemel on nüüd võimsuseks 5,92 kW.