Putukad ja inimene

Projekt täisnimi: Putukad ja inimene

Projekti toetab: SA Keskkonnanvesteeringute Keskus

Projekti kestus: 01.08.2017- 01.12.2018

Projektijuht: Krista Tomson, krista.tomson@tartuloodusmaja.ee

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on interaktiivse näituse kaudu selgitada putukate osa ökoloogilise tasakaalu säilimisel. Näitus keskendub putukate ja inimeste vahelistele suhetele ja toob välja ootamatud seosed putukate ja inimeste elus, mida me igapäevaselt ei teadvusta.

Projekti tegevused:

Näituse koostamine: vastavalt näituse kontseptsioonile kavandatakse detailsem plaan ja sisu. Valmistatakse näituse interaktiivsed osad, luuakse sisule vastavad stendid.

Näitus koosneb erinevatest teemaplokkidest, mille sisu on esitletud stendidel ja elavdatud interaktiivsete elementidega. Näituse juurde seotakse naturaalobjektid, erinevad käelised tegevused ning huvitavad mõtte- ja seoste leidmise ülesanded. Näitusele luuakse ühtne ja läbiv stiil ning näituse ülesehitusega seotud stiilis digitaalne mäng nutivahendites kasutamiseks.