Projekt COBWEB – Ühendades Läänemerd

Projekti nimi: Communicating the Baltic (Ühendades Läänemerd)

Projekti akronüüm: COBWEB

Projekti toetavad: Kesk-Läänemere Interreg IV A programm 2007- 2013 ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti kodulehekülg: http://hyria.fi/cobweb

Projekti tegevuste kestus: september 2009 – august 2011.

Projekti juhtpartner: Hyria Kolledž, projektijuht Maija Venäläinen (maija.venalainen@hyria.fi).

Tartu Keskkonnahariduse Keskuse poolne koordinaator: Mirjam Burget (mirjam.burget@teec.ee).

Projekti partnerid: Hyria KolledžTartu Keskkonnahariduse KeskusTallinna Tehnikaülikooli Geoloogia InstituutTartu ÜlikoolTallinna KeskkonnaametLäti ÜlikoolLäti Loodusajaloo MuuseumHarakka LooduskeskusHelsingi Pealinna TaaskasutuskeskusLoodusmaja Villa Elfvik ja Nynäshamn Looduskool.

Projekti eesmärk: luua mudelid piiriüleseks koostööks ülikoolide, muuseumide ja looduskoolide vahel, koostades ühiselt keskkonnahariduslikke programme, õppevahendeid ja -materjale. Projekt võimaldab looduskoolide õpetajatel täiendada oma teadmisi uusimate keskkonnateadusuuringute vallas ning edendada omavahelist kommunikatsiooni keskkonna- ja loodusteemadel.

Projektiga seotud tegevused: 2-aastase projekti jooksul korraldatakse Eestis, Lätis, Soomes ja Rootsis foorumeid, et arutada viimaste teadustulemuste üle Läänemere piirkonnas. Projekti käigus koostatakse looduse- ja keskkonnateemalisi õppekavasid täiendavaid programme, õppevahendeid ja materjale koolidele, huvikeskustele ja muuseumidele. Luuakse säästlikku mõtteviisi kujundav rollimängul põhinev näitus ning interaktiivne rollimängu teemaline veebikülg.

Toimunud üritused

8.-11. septembril 2009 toimus Soomes seminar “Educators for the Baltic Sea conference”.

18.-19. novembril 2009 kohtusid Tartus projektipartnerid Tartu Keskkonnahariduse Keskusest, Tartu Ülikoolist, Helsingi Pealinna Taaskasutuseskusest ja Hyria Kolledžist.

Detsembris 2009 ilmus projekti esimene uudiskiri.

15.-18. märtsil 2010 toimus COBWEBi ekspertfoorum Rootsis Nynäshamnis.

Mais 2010 ilmus projekti teine uudiskiri.

Augustis 2010 ilmus projekti kolmas uudiskiri.

20.- 24. septembril 2010 toimus COBWEBi ekspertfoorum Tallinnas ja Tartus.

Jaanuaris 2011 ilmus “Keskonnahariduse” I number, mis on pühendatud COBWEB projektile.

19. jaanuaril 2011 osalesid Tartu Keskkonnahariduse Keskus, Hyria Kolledž ja TÜ loodusmuuseum Kesk-Läänemere Interreg IVA programmi 2007-2013 kommunikatsiooniseminaril Tallinnas.

Jaanuaris 2011 ilmus projekti neljas uudiskiri.

8.-11. märtsil 2011 toimus COBWEBi ekspertfoorum Lätis (korraldajad Läti Loodusajaloo Muuseum ja Läti Ülikool).

15.- 17. juunil 2011 toimus COBWEBi ekspertfoorum Eestis (korraldajad Hyria Kolledž ja Tallinna Keskkonnaamet).

22. ja 23. juulil 2011 oli Tartu Hansapäevade Teaduslinnas avatud näitus “Samal ajal kusagil mujal” (korraldajad Tartu Ülikooli Loodusmuuseum ja Tartu Keskkonnahariduse Keskus).

23. augustil 2011 külastati Maarja küla, kus viidi läbi õuesõppemänge ning tutvustati COBWEBi õppematerjale (korraldaja Tartu Keskkonnahariduse Keskus).

1. septembril 2011 osaleti Tartus Tarkusepäeva üritusel, kus viidi läbi erinevaid aktiivtegevusi ning tutvustati COBWEBi projekti käigus koostatud õppematerjale (korraldaja Tartu Keskkonnahariduse Keskus).

8. septembril 2011 osaleti Tartumaa keskkonnahariduse infopäeval (korraldajad Tartu Keskkonnahariduse Keskus ja Keskkonnaamet).

28.-29. november 2011 toimus juhtrühma (steering group) kohtumne Hyvinkääs, Soomes.

Projekti käigus valminud õppematerjalid

Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut
Interaktiivsed geoloogia õppemoodulid:
Mullad
Maa siseehitus
Laamtektoonika
Mäeteke
Infokiosk Eesti geoloogiast ja maavaradest

Läänemere geologiline ajalugu (inglise keeles)
Rändkivid Eestimaal- jää-aja tunnistajad. Interaktiivne tööleht
Rannikute ja randlate kujunemine. Interaktiivne tööleht
Balti klint. Interaktiivne tööleht
Rannavormide tekkimisest. Interaktiivne tööleht
Mõõdame pinnavorme. Õuesõppe tööleht

Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Aktiivõppe abimaterjal I “Uurime ja avastame” (eesti ja inglise keeles)
Kivimite ringe (eesti ja inglise keeles)
Aktiivõppe abimaterjal II “Teod ja karbid õpetavad” (eesti ja inglise keeles)
Esitlus “Teod ja karbid meie looduses” (eesti ja inglise keeles)
Aktiivõppe abimaterjal III “Praktilisi töid Läänemere teemadel” (eesti ja inglise keeles)

Nynäshamni looduskool
Õppematerjal “Taimede elutsükkel” (eestiinglise ja rootsi keeles)
Õppematerjal “Ökoloogilised mängus õues” (eesti, inglise ja rootsi keeles)
Õppematerjal “Vesi. Säästva arengu teemaline õppematerjal” (inglise, rootsi ja eesti keeles)

Tartu Ülikooli Loodusmuuseum
Õppematerjal “Liikumine loomariigis” (eesti keeles ja inglise keeles)
Eesti rannik – areng, elustik, rannatüübid (interaktiivne veebikülg)

Tallinna Keskkonnaamet
Kaluriprogramm lasteadedele Aegnal
Lasteaedade piraadiprogramm Aegnal
“Kotkana Aegnal” (programm II kooliastme õpilastele)
Rollimäng gümnaasiumile “Aegna-Tallinna ühendussilla rajamine” (eesti ja inglise keeles)
“Elus- ja eluta looduse seosed: Muld ja taimed” (lasteaedade programm Tallinna Botaanikaaias)
Muld. Õppepäev Tallinna Botaanikaaias.
Fotosüntees ja hingamine. Praktiliste tööde juhend läbiviimiseks Tallinna Botaanikaaia Loodusmajas
Ilm ja kliima. Õppepäev Tallinna Botaanikaaias

Läti Loodusajaloo Muuseum
Näitus “Tunneta merd”: pildid vetikatest
Näitus “Tunneta merd”: tööleht vetikatest (inglise keeles)
Näitus “Tunneta merd”: pildid karpidest
Näitus “Tunneta merd”: tööleht karpidest (inglise keeles)
Lõhemäng: alusmängukaardid A4mängukaardid A3karakterid, reeglid (ingliseläti ja soome keeles)
Läänemere keskkonnaprobleemid – uudiskiri (läti keeles)
Minu elu mere ääres – uudiskiri (läti keeles)

Hyria Kolledž, Harakka Looduskeskus, Helsingi Pealinna Taaskasutuskeskus ja Loodusmaja Villa Elfvik
Näitus “Samal ajal kusagil mujal” (inglise ja soome keeles)

Keskkonnahariduse infopäeva ettekanded

Päevakava

Keskkonnaameti keskkonnahariduslikust tegevusest

ESF programm “Keskkonnahariduse arendamine”

RMK loodusharidus KIKi tutvustus

Peipsi Koostöö Keskuse tegemised 2011/2012 õ.a.-l

Eesti Ornitoloogiaühing

SA Kalevipoja Koda

Tartu Keskkonnahariduse Keskus

Ühendades Läänemerd – COBWEB

Võrtsjärve õppekeskus

VVV tegevuste tutvustus

Meediakajastus

Uus aktiivõppe abimaterjal julgustab uurima ja avastama Läänemerd ning kive. Bioneer, 1. september 2010.

Hansapäevadel lisandus Teaduslinn. Eesti Loodus, juuli 2011.

Läänemere lained jõuavad näituse kaudu Tartusse. Greengate, 21. juuli 2011.

Teod ja karbid õpetavad. Tartu Postimees, 6. september 2011.

Huvitaja. Vikerraadio 19. september 2011.

Keskkonnanädal. Kanal 2 25. september 2011.

Huvitaja. Vikerraadio 3. oktoober 2011