Programmid lasteaedadele 14/15

Projekt täisnimi: Õppeprogrammid Tartu linna ja maakonna lasteaedadele 2014/2015

Projekti toetab Keskkonnanvesteeringute Keskus

Projekti kestus: 1.02-31.07.2015

Projektijuht: Maris Mägi, maris.magi@tartuloodusmaja.ee

Projekti eesmärk:  Projekti eesmärgiks on Tartu linna ja maakonna eelkooliealiste laste hea looduse tundmine, loodusthoidvad väärtushinnangud, oskus avatud õpikeskkonnas õppida,  keskkonnateadlikult käituda ja õppimisest positiivseid emotsioone saada.

Projekti tegevused: Õppeprogrammide läbiviimine Tartu maakonna ja linna lasteaedadele

Projekti üritused: