People with Nature

Projekt täisnimi: Promoting nature education as efficient mean of awareness raising

Projekti lühike nimi: People with nature

Projekti kaasrahastabEuroopa naabrus – ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm 2007 – 2013 ja  Keskkonnainvesteeringute Keskus.

   

Arengu ja koostöö peadirektoraat EuropeAid on peadirektoraat, mis vastutab ELi arengupoliitika väljatöötamise eest ning samuti programmide ja projektide kaudu abi andmise eest kogu maailmas.

Projekti kestus: aprill 2012 – september 2014.

Projekti koduleht:http://www.daba.gov.lv/public/eng/projects/est_lat_rus1/

Projektijuht: Sille Talvet, sille@gravitas.ee, www.gravitas.ee

Projekti juhtpartner: Nature Conservation Agency, Meldra Lagenfelde, meldra.langenfelde@daba.gov.lv, (Latvia)

Projekti koduleht: http://www.daba.gov.lv/public/eng/projects/est_lat_rus1/

Tartu Keskkonnahariduse Keskuse poolne koordinaator: Kersti Sõgel, kersti.sogel@teec.ee, 55983328.

Projekti juhtkomitee liikmed:

Eestist:

Ülle Kikas, Haridus- ja Teadusministeerium, nõunik (loodus- ja täppisteaduste hariduse valdkond)

Ulvar Käärt, ajakirjanik (Eesti Päevaleht, keskkonnatemaatika)

Projekti partnerid:

Eestist: Tartu Keskkonnahariduse Keskus, Peipsi Koostöö Keskus

Lätist: Läti Looduskaitse Agentuur (juhtpartner), Loodusmuuseumi Toetajate Kogu, Gauja Rahvuspark, Dagda kohalik omavalitsus

Venemaalt: MTÜ Peipsi Järve Projekt, Sebeži Rahvuspark, Pihkva Andekate Laste ja Noorte Arendamise Regionaalne Keskus, Riiklik Loodusvarade Kasutamise ja Keskkonnakaitse Komisjon, MTÜ „Bioloogid Loodushoiu eest” St.Peterburgist.

Projekti eesmärk:

Rahvusvahelise koostööl põhineva projekti peamine eesmärk on ühistegevuste kaudu tõsta inimeste teadlikkust säästvast arengust ja looduskaitsest Eesti-Läti-Vene projektipiirkonnas.
Projekti alleesmärgid on
• tõsta laiema avalikkuse teadlikkust looduskaitse vajalikkusest ühiskonnas;
• luua keskkonnaharidust edendavaid koostöövõrgustikke riiklike ja kolmanda sektori organisatsioonide vahel Eestis, Lätis ja Venemaal;
• vahetada kogemusi loodushariduse ja säästva arengu teemadel;
• arendada keskkonnahariduskeskusi – tugevdada nende suutlikkust, algatada uusi häid ettevõtmisi, kindlustada ligipääsetavus;
• rakendada keskkonnahariduses uusi meetodeid, mis aktiivsemalt kaasaksid inimesi ja pakuksid uusi teadmisi ja oskusi igapäevaseks eluks;
• harida õpetajaid ja loodushariduse spetsialiste, et kindlustada säästva arengu idee jätkusuutlikkus.

Tartu Keskkonnahariduse Keskuse peamised tegevused:

 • Osalemine 7 rahvusvahelisel töökohtumisel
 • Projekti ja selle tegevusi tutvustavate pressiteadete koostamine ja levitamine
 • Kahel messil osalemine ja projekti tegevuste ning partnerite tutvustamine
 • Materjalide tõlkimine
 • Lõpuürituse korraldamine
 • 10 hariva raamatu ja 1 arvuti soetamine
 • 4 õppepäeva korraldamine
 • 1 Eesti loodushariduskeskusi tutvustava õppereisi korraldamine ning 2 õppereisil Lätis ja Venamaal osalemine
 • 1 rahvusvahelise laagri korraldamine Eestis
 • 2 rahvusvahelisse laagrisse osalejate valimine ja laagrite läbiviimisel abistamine
 • Püsinäituse koostamine meie uude keskusesse
 • 6 uue infomaterjali koostamine
 • osalemine projekti ühistegevustes – loodushariduskeskuste kontseptsiooni loomine, projekti materjalidest käsiraamatu koostamine, kogemustevahetused.

Projekti tegevuste kalender koos meediakajastustega:

Valminud loodushariduskeskuste kontseptsioon: inglise keeles.

Valminud projekti käsiraamat: inglise keelesvene keeles.

11. – 12.09.2014 – projekti lõpuseminar Venemaal

28.08.2014 – projekti lõpuseminar EestisRegistreerimine. Pildid. Pressiteade.

22.08.2014– projekti lõpuseminar Lätis

17.08.2014 – projekti ja keskuste tutvustamine Ökofestivalil “Rohelisem elu”.

16. – 20.06.2014 – rahvusvaheline noorte looduslaager Eestis, pressiteade, pildid

*Kuldkinga teataja: http://feelthestream.com/news/Estonia/Kuldkinga-Teataja

*Tartu linna koduleht: http://www.tartu.ee/index.php?page_id=36&lang_id=1&menu_id=6&lotus_url=/teated.nsf/web/viited/0EF893409C10F627C2257CF900270352

*Bioneer: http://www.bioneer.eu/bioneer/kohalik/aid-17469/Mis-on-%C3%BChist-hommikuv%C3%B5imlemisel-ja-puut%C3%B6%C3%B6l%3A-rahvusvaheline-looduslaager

*Roheline värav: http://www.emprego.greengate.ee/loe?uudis=212194

12.06.2014 – näituse avamine Tartu loodusmajaspressiteade

Meedias:

*Radio KUKU http://podcast.kuku.ee/2014/06/26/tartu-linnatund-2014-06-26/ 16 minutist.

*TEEC Facebook koos piltidega: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.798266693526598.1073741865.108265899193351&type=3

*Tartu Postimees: http://tartu.postimees.ee/2824305/loodusmaja-koostas-endast-pusinaituse

*Tartu kultuuriaken: http://kultuuriaken.tartu.ee/?event=1403077014

*Pilguheit.com: http://pilguheit.com/similar/20911295/n%C3%A4itus-l%C3%A4bipaistev-loodusmaja-

* Loodusajakiri Uudistaja 27.06.2014:Tartus loodusmajast sai näituseeksponaat

http://www.loodusajakiri.ee/uudistaja-27-06-2014/

*Uudisvood: http://uudised.joomla.ee/item-333383-loodusmaja-koostas-endast-p%C3%BCsin%C3%A4ituse

*Eesti sündmuste teejuht: http://cletus.einst.ee/syndmus/naitus-labipaistev-loodusmaja/

*Roheline värav: http://www.emprego.greengate.ee/loe?uudis=212194

9. – 11.06.2014 – projekti töögrupi kohtumine Kemeris, Lätis.

märts 2014 – ilmus projekti uudiskiri

märts 2014 – lõppes loovtööde konkurss “Inimene ja loodus”

5. – 6.03.2014– koolitus “Väikerühmade juhtimine ja seikluskasvatuslikud meetodid”. Moostes õppepäevade läbiviijatele ja juhendajatele. Osalejaid oli kokku 15.

4. – 5.02.2014 – projekit töögrupi kohtumine Tartus ja Peipsimaal.

6.10.2013 – projekti tegevuste tutvustamine Lõunakeskuses.

16. – 21.09.2013 – keskkonnahariduse alane õppereis Venemaal.

17.09.2013 – projekti töögrupi kohtumine Sebezhis

14.09.2013 – Euroopa koostööpäeval osalemine

18.08.2013 – projekti ja keskuste tutvustamine ÖkofesitvalilUudis kodulehel.

22. – 27.07.2013 – rahvusvaheline noortelaager Lätis. Laagri pressiteade. 
Intevjuu laagrist KUKU raadios. Pildid.

11. – 15.06.2013 – keskkonnahariduse alane õppereis Lätis.

14.06.2013 – partnerite töökohtumine Lätis, Rubene

10.06.2013 – Eesti-Läti-Vene Programmi infopäev

mai 2013 – ilmusid määramislehed: puud ja põõsad, röövikud ja liblikadveetaimed.

28. ja 29.05.2013 – õppepäevad koolidele. Pildid

mai 2013 – ilmus projekti uudiskiri

13. ja 15.03.2013 – esmaabikoolitus õppepäeva juhendajatele ja loodusgiididele Tartus.

28.02- 3.03.2013 – mess “Kool 2013” Riias, Lätis.

12. -13.02.2013 – projekti partnerite koosolek Staryi Izborskas, Venemaal.

1. ja 2.11.2012 – õppepäevad koolidele. Pildid.

11.11.2012 – Laps pelgab metsa ja värsket õhku, Maaleht, 11.11.2012 Viio Aitsam. Projekti meeskonna liige Irina Tsvetkova Sebeži Rahvuspargist räägib loodusharidusest Venemaal.

sügis 2012 – Keskkonnahariduseleht, sügis 2012 – Eeva Kirsipuu ja Evald Sepa artikkel “Teistmoodi keskkonnalaager” (Keskkonnaharidusleht vene keeles)

25. – 29.09.2012 – keskkonnahariduse alane õppereis, mis tutvustab Eesti loodushariduskeskusi projekti piirkonnas. PildidPressiteade.

25.09.2012 – intervjuu Kuku raadios õppereisist, kell 17.30 “Saade” ning ka uudistes.

24.- 25.09.2012 – projekti partnerite koosolek Tartus

23.07.2012 – 1.03.2014 – rahvusvaheline loovtööde konkurss Inimene ja loodus.

sügis 2012 – Teistmoodi keskkonnalaager, Keskkonnahariduse leht sügis 2012, lk 4

31.08.2012 Looduslaager Venemaal, Otepää Teataja, lk 5

18.08.2012 Laagris osalejad räägivad oma elamustest ja kogemustest, Kuku raadio, Ilmaparandaja

7.08.2012 Noored elasid nädala interneti ja mobiilita, Tartu Postimees 7.august 2012

23 – 29.juuli 2012 – rahvusvaheline looduslaager Venemaal, Pihkvas. Pildid.

12.07.2012 Pihkva lähistel korraldatakse rahvusvaheline looduslaager, ajaleht Vooremaa 12.07.2012

11.07.2012 kell 9.30 hommikuintervjuu rahvusvahelisest looduslaagrist Venemaal.

26 – 27 juuni 2012 – projekti avakoosolek Lätis, Siguldas.

12.juuni 2012 – projekti alguse pressiteade kodulehel ja failis.

_______________________________________________________________

Käesolev lehekülg on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programmi 2007 – 2013 rahalise abiga. Kodulehe sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi Koostöö Keskus ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu Programmi, Programmis osavate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana.