Nature Learning

Looduse õppimine ja õues õpetamine piiriülese koostöö kaudu

Pealkiri inglise keeles: Promoting nature education and outdoor teaching through cross-border cooperation.

Toimumise aeg: september 2006 – oktoober 2007.

Partnerid:

 

Projekti juhtkomitee liikmed: Marit Suurväli, Kaili Viilmaa, Toomas Jüriado.

Eesmärk: tugevdada loodushariduskeskuste ja kaitsealade rolli ühiskonnas, tihendada koostööd Eesti ja Läti keskkonnainstitutsioonide vahel, mitmekesistada õuesõppe võimalusi ning aidata kaasa inimeste keskkonnateadlikkuse tõusule.

Tulemused:

  • projekti raames valmisid kõigil partneritel õppeprogrammid ja töölehed;
  • Tartus ja Riias valmis mobiilne linnalooduse näitus, mille laenutamise soovi palume saata aadressile info@teec.ee;
  • kõik huvilised oodatud mängima looduhariduslikku veebimängu “Retk”;
  • partnerid varustati loodusvaatlusteks vajalike õppevahendite seljakottidega, mida Eesti partnerorganisatsioonid ka laenutavad;
  • korraldati kohalikke ja rahvusvahelisi looduslaageid noortele ja lastele;
  • korraldati kohalikke ja rahvusvahelisi täiendkoolitusi õpetajatele ja loodusevahendajatele.

 

Toetajad: Läänemereregiooni Interreg IIIb programm, Eesti Siseministeerium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Tegevusi tutvustavad uudiskirjad:
Projekti 1. uudiskiri ( pdf 3.71 MB)
Projekti 2. uudiskiri ( pdf 4.1 MB)

Projektiga seotud uudised meie kodulehel:
Aasta keskonnategu 2007
Linnalooduse näitus
Uued võimalused looduse õppimiseks
Linnalooduse näitus Tartu Keskkonnahariduse Keskuses
Linnalooduse näituse avamine
Eesti – Läti koostööprojektist saab ülevaate
Looduslaaager Ähijärvel
Eesti-Läti koostööprojekti õuesõppekoolitus
Looduslaager Kubijal
Kutse laste looduslaagrisse
Looduslaager Kurgjärvel
Tule veepäevale 22.märtsil!
Kutse looduslaagrisse
Loodushariduse edendav koostöö projekt

… ja teistes allikates:

Uudistaja 24.10.2006

http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/uudistaja156.html

Uudistaja 06.02.2007

http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/uudistaja170.html

Uudistaja 21.02.3007 (veepäev)

http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/uudistaja173.html

Uudistaja 20.03.2007

http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/uudistaja176.html

Uudistaja 27.03.2007 (veepäev)

http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/uudistaja177.html

Uudistaja 03.04.2007

http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/uudistaja178.html

Uudistaja 05.10.2007

http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/uudistaja195.html

Uudistaja 12.10.2007

http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/uudistaja196.html

Uudistaja 19.10.2007

http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/uudistaja197.html

Raadijaam SunFM Keskkonnaminutid

18.02.2007 õpilased oodatud osalema looduslaagris

15.03.2007 veepäev

04.10.2007 Linnalooduse näitus

18.10.2007 projektist I

25.10. 2007 projektist II

Eesti Loodus

nr 4/2007 lk 3

dto, lk. 19 Peetr Unt projektist

dto, lk. 54

Nr.10/2007 lk.3

Nr 11/2007