Mõtle veest! (Euroopa Noored)

Projekt nimi:  Mõtle veest! / Think about water!

Projekti toetavad: Euroopa Noored / European Youth, http://euroopa.noored.ee/

Projekti kestus: 01.01.2014 – 30.09.2014

Projektijuht: SA Tartu keskkonnahariduse keskus, Kadri Kõiv, k6ivkadri@gmail.com, 59 07 03 64

Projekti partnerid: Rootsi- Linneschool (http://linneaskolan.se/); Läti – Gaujas nacionala parka fonds (http://www.gnp.lv/gnp-fonds) ; Rumeenia – Synergy Romania Association (www.synergyforyou.ro).

Projekti eesmärk: Noored tulid mõttele korraldada noorte vahetus, et mõista kodaniku rolli tänapäeva tuleviku Euroopas läbi keskkonna perspektiivi. Kuna keskkond on kõigi vastutada, sest keskkonnal pole riigi piire. Iga kodaniku tarbimine mõjutab teist kodanikku. Oma igapäeva elus inimesed tihtipeale ajavad taga oma õigusi. Õigus elule, vabadus valida jne aga tihtipeale unustatakse, et peale õiguste on meil ka kohustused ja kõige suurem kohustus on meil looduse ees, et järgmised põlvkonnad saaksid täisväärtuslikult elada ja nautida seda, mida meie.

Selle projekti eesmärk tõsta noorte teadlikkust ja kaardistada oma riigi veetarbimisprobleeme on seotud Euroopa noorte eesmärgiga noorte aktiivseks kodanikuks kujunemist laiemas mõttes ja Euroopa kodanikuks olemist kitsamalt. Eesmärgi vahetada kogemusi ja õppida erinevate kultuuride kogemuse läbi, suurendab teineteisemõistmist erinevatest kultuuridest pärit noorte hulgas. Eesmärk korraldada informeeriv üritus kohalikule kogukonnale koostöös kohalike noortega suurendab koostööd noortevaldkonnas Euroopas.

Projekti tegevused:

01.01.2014 – 06.07.2014 – Ettevalmistused-töötubade planeerimine, noortevahetuse planeerimine, ettevalmistav kohtumine, partneritega suhtlemine.

07.07.2014-16.07.2014 – Noortevahetuse läbiviimine

17.07-30.09.2014 – Järeltegevused- reflekteerimine, järelvideode tegemine, aruandlus