Loodusretked peredele 2019-2020

Projekti täisnimi: Loodusretked peredele 2019-2020

Projekti toetab:  Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: 01.08.2019 – 30.07.2020

Projektijuht: Tiina Lilleleht, tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee

Projekti eesmärk: Retkedel osalejate keskkonnateadlikkuse tõus. Osaljad mõistavad  seoseid elustikurühmade vahel. Tunnevad rohkem huvi looduse ja keskkonnateemade vastu.  Kujuneb  arusaam, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja  keskkonnakasutuse  vahel peab valitsema tasakaal.

Projekti tegevused:

Korraldatakse  6 loodusretke, mille käigus tutvustatakse osalejatele Eesti looduse elurikkust (erinevaid ökosüsteeme ja eluslooduse rühmi), neid ohustavaid tegureid ning seda, kuidas inimesed saavad käituda nii, et meie elurikkus säiliks. Samas selgitatakse elurikkuse tähtsust inimese jaoks ökosüsteemiteenuste tagajana.

  1. Retk Endla Kaitsealale. Tutvutakse keskuse püsiväljapanekuga – Eesti soode uurimise ja kasutamise ajalooga, soode tähtsusega meile ja keskkonnale. Toimub retk metsa ja rabasse.
  2. Retk Saare järve õpperajale ja Kalevipoja Kotta – tutvutakse metsa ökosüsteemiga, metsa kasutamise viisidega, soostumisega, kultuurilooga, metsa tähtsusega bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel, Kalevipoja Kojas toimub õppeprogramm jahindusest.
  3. Retk Palupõhja. Toimub õppekäik Selli-Sillaotsa õpperajal, tutvutakse raba arengu ja ehitusega, õpitakse tundma raba elustikku. Külastatakse Palupõhja Looduskoooli, kus tutvutakse Eesti looduskaitse alustega ja pärandkoosluste hooldamise ja säilitamisega.
  4. Retk Vitipalu õpperajale. Tutvutakse pinnamoe kujunemisega, metsa ja järve ökosüsteemiga. Retkel õpitakse tundma linde ja linnulaulu, selgrootuid, tavalisemaid metsataimi, loomade tegevusjälgi, seoseid eri loomaliikide vahel ning toiduahelaid.
  5. Retk Elistvere loomaparki ja Elistvere õpperajale. Retke eesmärk on tutvustada Eesti loomastikku, loomade ja inimeste suhteid. Õpitakse tundma ka tavalisemaid lemmikloomi(närilisi). Elistvere õpperajal tutvutakse lodumetsa ja Elistvere järve elustikuga.
  6. Retk Taevaskotta. Tutvutakse taevaskodade tekke ja arenguga, inimese osaga looduse muutmisel (Saesaare tamm, elektrijaam, külastuskoormus). Toimub jalgsimatk  ja laevaretk paisjärvel.