Loodusretked Maarja Küla elanikele ja Põlva Puuetega Inimeste Koja klientidele

Projekti täisnimi: Loodusretked Maarja Küla elanikele ja Põlva Puuetega Inimeste Koja klientidele

Projekti toetas: KIK

Projekti kestus: november 2016 – detsember 2017

Projekti juht: Tiina Lilleleht,  tiina.lilleleht@teec.ee, 53341013

Eesmärk:   Looduse mitmekesisuse tundmaõppimine ja looduse hüvede tähtsuse mõistmine.

Tegevused:

Toimus neli  loodusretke:

  • retk Karulasse (looduskaitse, looduse mitmekesisus,  traditsioonilised eluviisid, loomakasvatus)
  • retk Setomaale (Lutepää liivik, traditsiooniline maaelu, looduskaitse, looduse mitmekesisus)
  • retk Järvseljale (metsandus, metsa kõrvalsaadused, metsa kaitse, looduse mitmekesisus)
  • retk Uhti Kõrtsi (tervisliku toitumise õpituba, kohaliku toidu tähtsus) ja Röövlimäe õpperajale (looduse mitmekesisus)

 

Retkedel osales  118 inimest Maarja Külast ja Põlva Puuetega Inimeste Kojast.