Loodusõppepäevad Tartu Loodusmaja huvikooli õpilastele 2019/2020

Projekti täisnimi: Loodusõppepäevad Tartu Loodusmaja huvikooli õpilastele 2019/2020

Projekti toetab:  Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: 01.10 2019 – 30.09.2020

Projektijuht: Tiina Lilleleht, tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee

Projekti eesmärk: Õppepäevadel osalenud õpilaste keskkonnateadlikkuse tõus

  • Õpilane mõistab, et inimene on osa loodusest, et loodus on kogu meie elu alus.
  • Õpilane tunneb loodusliku tasakaalu mõistet ja selle olemust
  • Mõistab inimese rolli looduse tasakaalu muutumisel ja säilitamisel
  • Tunneb tähtsamaid biotoope õppepäevade toimumiskohas
  • Mõistab tähtsamaid seoseid elustikurühmade vahel
  • Tunneb tavalisemaid ja haruldasi taime- ja loomaliike õppepäeva  toimumiskohas
  • Mõistab bioloogilise mitmekesisuse tähtsust
  • Tunneb loodushoiu ja looduskaitse põhimõtteid
  • Oskab looduses (endale ja loodusele) ohutult liikuda

Projekti tegevused: korraldatakse 15 õppepäeva Eestimaa erinevates kohtades, osaleda saab 600 õpilast

Õppepäeva toimumiskoht Õppepäeva teema
Järvemuuseum Akva:rium, Võrtsjärv Eesti kalad ja  säästlik kalastamine
Soomaa Rahvuspark, Riisa raba Elurikkus Sooma rahvuspargis
Elistevere looduskeskus, Elistvere õpperada Eesti loomastiku mitmekseisus
Kabli rõngastuskeskus, RMK külastuskeskus, Kabli looduse õpperada Lindude sügisränne, ranniku elustik.
Alatskivi looduskeskus, Alatskivi õpperada, Lahepera linnutorn Elurikkus  Aalatskivi  ümbruses
Tallinna Loomaaed, Eesti Loodusmuuseum Maailma loomastiku muutuv  mitmekesisus
Tallinna Loomaaed, Eesti Loodusmuuseum (vene keeles) Maailma loomastiku muutuv  mitmekesisus
Kauksi Loodusmaja, Kasepää Järve elu tuba Peipsi elustiku mitmekesisus ja ohustatus
Kauksi Loodusmaja, Kasepää Järve elu tuba (vene keeles) Peipsi elustiku mitmekesisus ja ohustatus
Karula rahvuspargi külastuskeskus, Rõõmu talu, Ähijärve rada Karula loodus ja pärandkultuur
Alam-Pedja Looduskeskus, Kirna õpperada Alam-Pedja looduskaitseala elurikkus ja inimene
Alam-Pedja  Looduskeskus, Kirna õpperada  (vene keeles ) Alam-Pedja looduskaitseala elurikkus ja inimene
Käsmu rannik, meremuuseum Eesti põhjaranniku elurikkus ja pärandkultuur