Loodushariduslik õuesõpe õpetajatele 2012-2013

Projekt täisnimi: Loodushariduslik õuesõpe õpetajatele 2012-2013

Projekti lühike nimi: ÕU 12

Projekti toetavad:  SA KIK

Projekti kestus: veebruar 2012 – juuni 2013

Projektijuht: Margit Sokk, margit.sokk@teec.ee

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on kooli- ja lasteaiaõpetajate loodushariduslike ja õuesõppealaste teadmiste täiendamine praktilise koolituse kaudu. Projekti käigus omandavad õpetajad teadmisi loodusest ja keskkonnast ning looduse vahendamise meetoditest. 34-le õpetajale viiakse läbi praktilised loodusõppe kursused, kus õpitakse tundma Eesti taime-, seene- ja loomaliike ning nende kaitset, elus- ja eluta looduse elemente (sh maastikke ja kivimeid),  planeerima ja koostama õuesõppetunni kava ja töölehti. Loodushariduses on oluline koht õuesõppel nii kooli kui lasteaia õppekavades, koolitus toetab riiklikku alushariduse ja põhikooli õppekava. Praktilise õppe, koostöö, rühmatöö ja õppematerjalide kaudu suunatakse õpetajaid koostama õuesõppematerjale ja kava koolis ja lasteaias loodusalase õuesõppe korraldamiseks.

Projekti tegevused: Kaks kaheksapäevast koolituskursust kokku 34 õpetajale. I kursus – 4 päeva juunis ja 4 päeva augustis. II kursus – 3 päeva jaanuaris-veebruaris, 3 päeva märtsis, 2 päeva aprillis.