Loodusetundja konkurss 2013

Projekt täisnimi: Tartu linna ja maakonna koolide loodusetundjate konkursid

Projekti toetavad:  Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: september 2012 – juuni 2013

Projektijuht: Tiina Lilleleht; tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee; 53341013

Projekti eesmärk: Tartu linna ja maakonna koolide õpilaste keskkonnateadlikkuse tõus ja parem looduse tundmine.

Projekti tegevused: Ökoloogiaviktoriin 8.-9.klasside  õpilastele, eluslooduse tundmise konkurss põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele ja looduskaitseviktoriin gümnaasiumide õpilastele.