Loodusetundja konkurss 2012

Projekti nimi: Tartu linna ja maakonna koolide loodusetundjate konkursid

Projekti toetavad:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Teaduskeskus AHHAA

MTÜ Loodusajakiri

Projekti kestus: 1.09.2011 – 30.06.2012

Projekti juht:Tiina Lilleleht tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee 53341013

Eesmärk: Koolinoorte keskkonnateadlikkuse tõus. Soovime korraldatavate  viktoriinide ja konkurssidega pakkuda noortele motivatsiooni loodust rohkem tundma õppida  ning oma teadmisi proovile panna.

Sihtrühm: Tartu linna ja maakonna koolide 4.-12. klasside õpilased.

Projekti tegevused:

  • Ökoloogiaviktoriini ettevalmistamiseks antakse  eelnevalt teada artiklid ajakirjadest “Eesti Loodus” ja “Loodusesõber”  ning keskkonnateemalised veebilehed, mille põhjal küsimused ja ülesanded koostatakse. Osalevad koolide   3-liikmelised võistkonnad 8.-9.klassidest.
  • Hea loodusetundja konkurss toimub 4 vanuseastmes: 4.-5, 6.-7., 8.-9. ja 10.-12.klass. Konkursil  peavad õpilased ära tundma looduslikke objekte. Eelnevalt teavitatakse, millistest süstemaatilistest rühmadest väljapanek tuleb, ja õpilased saavad selleks valmistuda. Osalejate arv pole piiratud, 2-liikmelised võistkonnad saavad 3 päeva jooksul endale sobival ajal käia võistlemas Tartu Keskkonnahariduse Keskuse saalis.
  • Looduskaitseviktoriin on mõeldud gümnaasiumiastmele ja see toimub Endla looduskaitsealal. Kodutööna saavad õpilased tutvuda Endla kaitsela käsitlevaid kirjalikke materjale(raamatud, veebilehed). Kohapeal toimub iseseisev liigiõpe õpperajal. Viktoriinis tuleb vastata nii küsimustele kui tunda ära liike.

Toimunud üritused

19. oktoobril 2011 toimus  Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis ökoloogiaviktoriin 8.-9. klasside õpilastele. Esmakordselt osalesid lisaks Tartu linna koolide õpilastele ka maakonna koolide õpilased. Kokku võttis ökoloogiaalastel teadmistel mõõtu 35 võistkonda.
15.-17. veebruaril toimus “Hea loodusetundja konkurss” Tartu linna ja maakonna koolide 4. kuni 12. klasside õpilastele. Ära tunda oli tarvis 50 objekti Eesti loodusest. Konkursil osales 191 õpilast. Enim osalejaid oli Elva Gümnaasiumist, Nõo Põhikoolist ja Tartu Kivilinna Gümnaasiumist.