Läänemere projekti tegevuste koordineerimine 2012

Projekt täisnimi:  The Baltic Sea Project (BSP) Eesti tegevuste koordineerimine 2012-2013

Projekti toetavad:  Keskkonnainvesteeringute Keskus koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga

    

Projekti kestus:  mai 2012 – september 2013

Projektijuht: Kersti Sõgel, kersti.sogel@teec.ee, tel. 7 361 693

Projekti partnerid: Eesti BSP koolid – 30 kooli ning 8 Läänemere äärse riigi koolid

Projekti eesmärk:  The Baltic Sea Project (BSP) on Läänemere ääres paikneva 9 riigi vabatahtlikkusel põhinev ühisprojekt, mis on kestnud juba üle 20 aasta ning mille eesmärkideks on suurendada õpilaste keskkonnateadlikkust ja arusaamist inimese ning keskkonna vastastikusest mõjust. 2012.aasta augustis antakse Eestile üle BSP rahvusvaheline koordineerimine. Käesoleva projekti eesmärgiks on tagada BSP rahvusvaheline ja kohalik jätkusuutlik areng; alustada 20 aasta jooksul väljatöötatud õppematerjalide kaasajastamist ning pakkuda noortele aktiivset osalemist Läänemere seisundi hindamisel ja parandamisel.

Projekti üritused:

11. – 13. mai 2012 Eesti koolide kokkutulek Tartus ja Emajõe – Suursoos, osalejaid 42, kokku 13 erinevast koolist. Osalejad lahkasid kala, tegid lodjal linnuvaatlust ning tutvusid TÜ botaanikaaia praktikumis digimäärajatega ja tiigielustikuga

27.mai  – 1.juuni 2012 Meri Poris, Soomes rahvusvaheline laagrikool, kus osales 4 õpilast Tartu erinevatest koolidest. Tegemist on traditsioonilise üritusega, mis toimus juba 19 korda. Külastatakse erinevaid keskkonnasõbralikke asutusi ning tehakse loodusvaatlusi.

16. – 18.juuni 2012 Sondeborgis, Taanis kümnenda õppija raamatu (Learnes Guide) esmane ettevalmistav koosolek, kus määratleti raamatu üldine struktuur ja jagati riikide esindajatele ülesanded. Eesti kanda jäi jõgede teema.

27.-30.augustil 2012 Lätis Valmieras BSP konverents, millest võttis osa ligi 200 õpilast ja õpetajat ning esinejat kõigist üheksast Läänemere-äärsest riigist. Eestist osales konverentsil 12 õpilast, kolm õpetajat ning kaks koordinaatorit. Konverentsi põhiteemaks oli “Kohalikud ressursid ja jätkusuutlik areng”. Konverentsi eel toimus Eesti-sisene plakatite võistlus, millest parimaid esitleti konverentsil. Lisaks toimus ka noorte poolne etteaste rahvusõhtul.
Fotod: http://www.b-s-p.org/home/galleries/5674-international_conference_2012_-_day_1.html
http://www.b-s-p.org/home/galleries/5704-international_conference_2012_-_poster_exhibition.html
http://www.b-s-p.org/home/galleries/5748-international_conference_2012_-_days_2__3.html
http://www.b-s-p.org/home/galleries/5770-international_conference_2012_-_day_4.html

Konverentsil võttis Eesti üle ka kodulehe http://www.b-s-p.org/ haldamise. Samuti jätkab Tartu Keskkonnahariduse Keskus eesti keelse veebilehe http://bsp.teec.ee/ haldamist. 2012 aastal loodi veebiarendaja poolt ka BSP Facebooki leht  https://www.facebook.com/unesco.bsp , mille kaudu saavad osalejad ennast kursis hoida Läänemere teemaliste uudistega ja projekti tegevustega.

19.-20. oktoobril 2012 toimus Toilas BSP koolide õpetajate seminar, kus PhD Tiina Peil pidas ettekande “Keskkonnaajaloo võimalused linna ja looduse uurimisel ja tutvustamisel”. Siit said õpetajad uusi ideid ja nõuandeid keskkonnajaloo teemaliste uurimustööde juhendamiseks. Osalejaid oli 16 koolist, kokku 29 osalejat. Teisel päeval analüüsiti rühmatööde käigus põhjalikult olemasolevaid BSP programme ning tehti ettepanekuid nende parandamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks. Fotod: http://bsp.teec.ee/galerii/?album=9&gallery=11

15. – 18.november 2012 toimus Tallinnas Rahvusvaheline koordinaatorite kohtumine ning uue õppijaraamtu Learners Guide ettevalmistamine. Kokku oli 26 osalejat 9 riigist. Fotod: http://www.b-s-p.org/home/galleries/5791-national_and_programme_coordinators_meeting_16-18_nov_2012_in_tallinn_estonia.html