Koolimeeskonnad 2012

Projekt täisnimi: Koolimeeskondade koolitus õuesõppest ja ainete lõimumisest 2012
Projekti toetab  KIK

Projekti kestus: 02.2012- 12.2012
Projektijuht:
 Margit Sokk, margit.sokk@teec.ee, 736 6120
Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on suurendada koolides õuesõppetundide arvu ning tõsta erinevate aineõpetajate oskusi õppeainete lõimimisel kasutades selleks õuesõppemeetodeid. Projekti käigus antakse 10 kooli meeskonnale läbi koolituste praktilisi teadmisi elusloodusest ja oskusi kooli ümbrust erinevates ainetundides kasutada.  Koolituse järel suudavad meeskonnad ise korraldada integreeritud õpet ja õuesõppetunde lisaks loodusainetele ka muudes ainetundides.
Projekti tegevused: 10 8-tunnist koolitust 10-s erinevas koolis 15-20-liikmelistele meeskondadele.
Projekti üritused: 10 koolitust.
Toimunud koolitused:
24.08.2012 – Kihelkonna Kool
28.08.2012 – Paikuse Põhikool
29.08.2012 – Vastse-Kuuste Kool
30.08.2012 – Tori Põhikool
07.09.2012 – Laupa Põhikool
Projekti pildid:http://vana.tartuloodusmaja.ee/ET/pildid/koolitused-2012/&gal=kihelkonna