Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetatud projektid 2004 – 2011

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusel oleme läbi viinud palju tegevusi, mis on aidanud meil saavutada ühiseid eesmärke. KIKil on keskkonnateadlikkuse programmis kolm olulist tegevussuunda, mida ka meie järgime:
  • riiklikke õppekavasid toetava aktiivõppe meetoditel põhineva keskkonnaharidusliku tegevuse arendamine ja läbiviimine;
  • keskkonnateadlikkust tõstvate teavitustegevuste ja -kampaaniate korraldamine;     
  • rahvusvahelises keskkonnahariduse alases koostöös osalemine.

Siit leiate meie ja KIKi koostööst sündinud projektide loetelu projekti algusaastate kaupa.

2011

Projekti nimi Algus Lõpp Projektijuht
Tartu Loodusmaja õppelaagrid 2011/2012 August 2011 Juuli 2012 Tiina Lilleleht
Tartu linna ja maakonna koolide loodusetundjate konkursid September 2011 Juuni 2012 Tiina Lilleleht
Loodusõppeprogrammid puuetega noortele ja juhendajate koolitus Maarja küla õpperajal September 2011 Detsember 2012 Margit Sokk
Loodushariduslik õuesõpe õpetajatele 2011-2012 Veebruar 2011 Mai 2012 Margit Sokk
Olümpiaadilaager Käärikul – põhikooli bioloogiaolümpiaadi lõppvoor Jaanuar 2011 Juuni 2011 Tiina Lilleleht
Tartu loodusesõprade õppekäigud loodusliku mitmekesisuse tundmaõppimiseks Jaanuar 2011 Detsember 2011 Tiina Lilleleht
Keskkonnainfopunkti arendamine ja tegevuse tutvustamine laiemale avalikkusele Veebruar 2011 Oktoober 2011 Mirjam Pikla
Koolimeeskondade koolitus õuesõppest ja ainete lõimumisest 2011 Veebruar 2011 Detsember 2011 Margit Sokk
Õppepäevad lastele ja täiskasvanutele Palupõhja looduskoolis Veebruar 2011 Jaanuar 2012 Helle Kont
Õpilaskonverents “Meie elukeskkond 2011” Veebruar 2011 Mai 2011 Sirje Janikson
2010

 Projekti nimi Algus  Lõpp   Projektijuht
Keskkonnabuss suurendab kodanikuaktiivsust ja keskkonnaalaseid teadmisi September 2010 Veebruar 2012  Mirjam Pikla
Õppekava täiendavad programmid Tartumaa koolidesse September 2010 Juuni 2011 Helle Kont
Keskkonnaalaste uurimustööde konkursil osalevate juhendajate koolituspäev ja osalejate õppelaager August 2010 August 2011 Margit Sokk
The Baltic Sea Project (BSP) Eesti tegevuste koordineerimine 2010-2012 September 2010 Juuni 2012 Sirje Janikson
Tartu loodusmaja õppelaagrid 2010/2011. õppeaastal August 2010 Juuli 2011 Sirje Janikson
Aktiivõppeprogramm “Looduskaitse algab lähedalt” Tartumaa koolidele 2010/2011. õppeaastal Juuni 2010 Juuni 2011 Annelie Ehlvest
Õpetajate loodushariduslik õuesõpe Veebruar 2010 Mai 2011 Margit Sokk
Keskkonnateemalise loengusarja jätkamine ning Looduse Lehekülgede (www.loodus.ee) uuendamine Veebruar 2010 Detsember 2011 Eva-Liisa Orula
Temaatiliste loodusprogrammide ja laagrite läbiviimine Palupõhja looduskoolis Jaanuar 2010 Jaanuar 2011 Helle Kont
Olümpiaadilaager Taevaskojas – põhikooli bioloogiaolümpiaadi lõppvoor Jaanuar 2010 Juuli 2010 Tiina Lilleleht
Looduse õppelaagrid Tartu Loodusmaja õpilastele Jaanuar 2010 Juuli 2010 Sirje Janikson
Õpilaskonverents “Meie elukeskkond 2010” Veebruar 2010 Mai 2010 Sirje Janikson
Koolimeeskondade koolitus õuesõppest ja ainete lõimumisest Veebruar 2010 Detsember 2010 Margit Sokk
Tartu loodusesõprade õppekäigud looduskeskustesse Jaanuar 2010 Juuli 2010 Tiina Lilleleht
Õppenäitused Tartu Keskkonnahariduse Keskuses 2010. aastal Jaanuar 2010 Detsember 2010 Mare Buhvestova

2009

Projekti nimi
Algus Lõpp Projektijuht
Ühendades Läänemerd – COBWEB September 2009 Aprill 2011 Mirjam Pikla
Tagasi loodusesse – Back to Nature Märts 2009 Veebruar 2011 Kersti Sõgel
Looduse ABC vene õppekeelega koolide õpetajatele Juuni 2009 November 2009 Margit Sokk
Üleeuroopaline vööttigude õppeprojekt Eestis Jaanuar 2009 Detsember 2009 Annelie Ehlvest
Tartu Loodusmaja suvelaagrid Mai 2009 Juuli 2009 Sirje Janikson
Olümpiaadilaager – põhikooli bioloogiaolümpiaadi lõppvoor Jaanuar 2009 Juuli 2009 Tiina Lilleleht
Õpilaskonverents “Meie elukeskkond 2009” Veebruar 2009 Mai 2009 Sirje Janikson
Tartu loodusesõprade õppekäigud Eestis Jaanuar 2009 Oktoober 2009 Tiina Lilleleht
Tartu Loodusmaja talvelaager 2009 Jaanuar 2009 Märts 2009 Sirje Janikson

2008

Projekti nimi
Algus
Lõpp
Projektijuht
Tartu laste talvised õppepäevad Detsember 2008 Veebruar 2009 Tiina Lilleleht
Eesti loomad tuttavaks 2008 November 2008 Juuni 2009 Annelie Ehlvest
Konverents “Avatud õpikeskkond” Märts 2008 Detsember 2008 Helle Kont
Lasteaiaõpetajate õuesõppe koolitused Juuni 2008 Oktoober 2009 Külli Kalamees-Pani
Aktiivõppeprogramm “Läänemeri” Tartu koolidesse September 2008 Juuni 2009 Tiina Lilleleht
Keskkonnabuss aitab koguda keskkonnaalaseid teadmisi September 2008 August 2009 Mirjam Pikla
Tartu Loodusmaja sügislaager September 2008 Oktoober 2008 Sirje Janikson
Loodusalased õuesõppe kursused Aprill 2008 Detsember 2008 Külli Kalamees-Pani
Linnalooduse rändnäituse jätkusuutlikuse tagamine Jaanuar 2008 September 2008 Annelie Ehlvest
Laste õppekäigud Tartumaa loodusõppe keskustesse Veebruar 2008 September 2008 Tiina Lilleleht
Keskkonnainfo loengusarja jätkamine ja Looduse Lehekülgede (www.loodus.ee) uuendamine September 2008 August 2009 Mirjam Pikla
Palupõhja ja Muraste looduskoolide programmijuhtide võrgustiku arendamine November 2008 Detsember 2009 Helle Kont
Tartu Loodusmaja suvelaagrid Mai 2008 Juuni 2008 Sirje Janikson
Õpilaskonverents “Meie elukeskkond 2008” Veebruar 2008 Mai 2008 Sirje Janikson
Olümpiaadilaager – põhikooli bioloogiaolümpiaadi lõppvoor Veebruar 2008 Juuli 2008 Tiina Lilleleht
Loodusmaja talvelaager Jaanuar 2008 Veebruar 2008 Sirje Janikson

2007

Projekti nimi
Algus Lõpp Projektijuht
Loodusõpe ja meetodid juhendajatele September 2007 September 2008 Helle Kont
Loodusõppeprogrammide juhendajate võrgustiku loomine Palupõhja ja Muraste looduskoolide baasil Märts 2007 Detsember 2008 Helle Kont
Näituseaasta loodusmajas August 2007 Detsember 2008 Eva-Liisa Orula
Õppereis õpilastele – ökomajad Eestis Mai 2007 August 2007 Kersti Sõgel
Keskkonnainfo kättesaadavuse parandamine Tartumaal Aprill 2007 Aprill 2008 Kersti Sõgel
Koolitus looduskeskuste juhendajatele Aprill 2007 Detsember 2007 Helle Kont
Tartu loodusmaja sügislaager September 2007 Oktoober 2007 Sirje Janikson
Olümpiaadilaager – põhikooliastme bioloogiaolümpiaadi lõppvoor Jaanuar 2007 Juuni 2007 Tiina Lilleleht
Loodusmaja suvelaagrid Mai 2007 Juuni 2007 Sirje Janikson
Loodusmaja talvelaager Jaanuar 2007 Veebruar 2007 Sirje Janikson
Õpilaskonverents “Meie elukeskkond 2007” Veebruar 2007 Aprill 2007 Sirje Janikson

2006

Projekti nimi
Algus Lõpp Projektijuht
Tartu laste talvepäevad loodusega Detsember 2006 Veebruar 2007 Tiina Lilleleht
Loodushariduse ja õuesõppe edendamine piiriülese koostöö kaudu Oktoober 2006 Oktoober 2007 Kersti Sõgel
Õuesõppe tunnid III kooliastmele. Pilootprojekt. Märts 2006 November 2007 Helle Kont
Õuesõppe tunnid IV kooliastmele. Pilootprojekt. Märts 2006 November 2007 Helle Kont
Õppekava täiendavad programmid koolides aktiivselt kasutusse II September 2006 Juuni 2007 Helle Kont
Pühapäevad loodusega Jaanuar 2006 Detsember 2006 Annelie Ehlvest
Säästva metsakasutuse koolitused Mai 2006 August 2007 Külli Kalamees-Pani
Loodus- ja keskkonnaalased õuesõppe koolitused täiskasvanutele Mai 2006 August 2007 Külli Kalamees-Pani
Eesti loomad tuttavaks September 2006 Juuni 2007 Annelie Ehlvest
“Meie oma ökomaja” – koolitus ja konkurss õpilastele August 2006 Juuli 2007 Kersti Sõgel
Lasteaiaõpetajate õuesõppe kursus Viljandimaal Detsember 2006 Mai 2007 Külli Kalamees-Pani
Lasteaiaõpetajate õuesõppe kursus Põlvamaal Mai 2006 Veebruar 2007 Külli Kalamees-Pani
Lasteaiaõpetajate õuesõppe kursus Tartumaal II Mai 2006 Veebruar 2007 Külli Kalamees-Pani
Lasteaiaõpetajate õuesõppe kursus Jõgevamaal August 2006 Mai 2007 Külli Kalamees-Pani
Keskkonnabuss Juuli 2006 Jaanuar 2007 Reet Rannik
Keskkonnainfo kättesaadavuse parandamine Tartumaal Aprill 2006 Detsember 2006 Reet Rannik
Andmebaasi www.loodus.ee uuendamine Juuli 2006 Detsember 2006 Reet Rannik
Sügisnäitused August 2006 Oktoober 2006 Ene Örd
Õppeaasta algab Loodusmajas August 2006 Oktoober 2006 Sirje Janikson
Lasteaiaõpetajate õuesõppe kursus Ida-Virumaal Mai 2006 Veebruar 2007 Külli Kalamees-Pani
Looduse mitmekesisus kevadel Jaanuar 2006 Juuli 2006 Annelie Ehlvest
Olümpiaadilaager – põhikooli bioloogiaolümpiaadi lõppvoor Jaanuar 2006 Juuli 2006 Tiina Lilleleht
Loodusmaja suvelaagrid Juuni 2006 Juuli 2006 Sirje Janikson
Õpilaskonverents “Meie elukeskkond 2006” Veebruar 2006 Mai 2006 Sirje Janikson

2005

Projekti nimi
Algus Lõpp Projektijuht
Tartu Keskkonnahariduse Keskuse õppekogu loomine Aprill 2005 Juuni 2006 Ene Örd
Õuesõppe tunnid III kooliastmele. Pilootprojekt. November 2005 November 2006 Helle Kont
Õuesõppe tunnid I kooliastmele. Pilootprojekt. November 2005 November 2006 Helle Kont
Keskkonnaplaneerimise ja Natura-2000 alased koolitused November 2005 Oktoober 2006 Külli Kalamees-Pani
Lasteaiaõpetajate õuesõppe kursus Lääne-Virumaal Juuni 2005 August 2006 Külli Kalamees-Pani
Lasteaiaõpetajate õuesõppe kursus Tartumaal August 2005 August 2006 Külli Kalamees-Pani
Lasteaiaõpetajate õuesõppe kursus Ida-Virumaal August 2005 August 2006 Külli Kalamees-Pani
Loodusesõprade õppepäevad kaitsealadel Detsember 2005 Juuni 2006 Tiina Lilleleht
Õppekava täiendavad programmid koolides aktiivselt kasutusse! September 2005 Juuni 2006 Helle Kont
Rahvusvaheliste ökorühmade projekti jätkamine ja arendamine 2005 Veebruar 2005 Detsember 2005 Kristel Toom
Tartumaa metsatarkade õppepäevad Pähni ja Kiidjärve Metsakeskuses September 2005 Veebruar 2006 Külli Kalamees-Pani
Looduse mitmekesisus sügisel August 2005 Oktoober 2005 Annelie Ehlvest
Loodusmaja suvelaager Jaanuar 2005 Juuni 2005 Sirje Janikson
Loodus- ja keskkonnaalane täiendusõpe Tartu piirkonna giididele Veebruar 2005 September 2005 Helle Kont
Keskkonnainfoalased veebikoolitused ja loengud Märts 2005 Detsember 2005 Kersti Sõgel
Õpilaskonverents “Meie elukeskkond 2005” Veebruar 2005 Mai 2005 Sirje Janikson

2004

Projekti nimi
Algus Lõpp Projektijuht
Tartu Keskkonnahariduse Keskuse arendamine piirkondlikuks koolitus- ja loodushariduskeskuseks Detsember 2004 Mai 2006 Külli Kalamees-Pani
Linnaloodus – meie elukeskkond November 2004 Juuni 2005 Helle Kont
Lõuna-Eesti elanikkonna teavitamine Tartu Keskkonnainfopunktist Detsember 2004 Juuni 2005 Veljo Runnel
Õpilaskonverents “Meie elukeskkond 2004” Veebruar 2004 Mai 2004 Sirje Janikson
Ökodraama päev Märts 2004 Mai 2004 Annelie Ehlvest
“Loodust õpi tundma looduses” – õppelaager Jaanuar 2004 Juuni 2004 Sirje Janikson
Seenenädal Tartus August 2004 November 2004 Ene Örd
Loodusmaja sügislaager August 2004 Oktoober 2004 Sirje Janikson
Rahvusvahelise autovaba päeva rattatuur Tartu jalgratta ja loodusradadel September 2004 Oktoober 2004 Annelie Ehlvest
Tartumaa koolide ja lasteaedade prügiprojekt November 2004 Juuni 2005 Annelie Ehlvest