Keskkonnabussi reisid 2014/2015

Projekti nimi: Keskkonnabussi reisid 2014/2015

Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: oktoober 2014 – november 2015

Projektijuht: Kati Kekkonen, kati.kekkonen@tartuloodusmaja.ee, 736 6120

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust keskkonda mõjutavatest otsustest ning seeläbi suunata neid keskkonnasäästlikumalt elama ja -teadlikumalt tarbima.

Keskkonnabussi reisid viivad osalejad tutvuma Eesti väikeettevõtete ja kohalike mahetootjatega ning külastatakse keskkonnasõbraliku tootmisega silmapaistvaid ettevõtteid. Ekskursioonid tootmisettevõtetesse aitavad aru saada, millise hinna ja keskkonnamõjuga on erinevad tooted ja teenused ning see suunab inimesi tegema teadlikumaid valikuid oma igapäevaelus, kujundada keskkonnasäästlikke tarbimisharjumusi ja käitumist.  Tänu sellele on inimesed teadlikumad toodete, sh toidutootmise keskkonnamõjust, oskavad hinnata ning valida tervislikumaid ning keskkonnasõbralikumaid tooteid.

Keskkonnabussi reiside oluliseks osaks on ka Eesti looduse ja selle väärtuste tutvustamine. Reisidel toimuvad loodusretked ja matkad aitavad tõsta keskkonnabussi reiside kvaliteeti, suurendavad osalejate füüsilist aktiivsust, pakkudes samal ajal võimalust täiendada oma loodusalaseid teadmisi ning avastada Eesti looduskauneid paiku. Loodusretked koos tootmisettevõtete külastamisega seovad reisi üheks tervikuks ning aitavad osalejatel mõista vajadust loodus- ja keskkonnakaitse ning keskkonnakoormuse vähendamise järele.

Projekti üritused: