Keskkonnabuss 2012

Projekt täisnimi: Keskkonnabussi reisid 2012.a
Projekti toetavad:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: jaanuar 2012 – veebruar 2013
Projektijuht: Aire Orula, aire.orula@tartuloodusmaja.ee, 5093784

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust keskkonda mõjutavatest otsustest, tegevustest ja tootmisest ning anda võimalus aktiivselt osaleda keskkonnaseisundit parandavatel talgutel, loodusteemalistes töötubades, tutvuda keskkonnasõbralike ettevõtetega ning kaunite looduspaikadega Eestis. Igal reisil tutvustame ka keskkonnateabe kättesaamise võimalusi.
Projekti tegevused: Bussiekskursioonid tootmisettevõtetesse aitavad aru saada, millise hinna ja keskkonnamõjuga on erinevad tooted ja teenused ning see aitab teha inimestel teadlikumaid valikuid, kujundada keskkonnasäästlikke tarbimisharjumusi ja käitumist. Keskkonnateemalised talgud ja töötoad suurendavad kodanikuaktiivsust ning võimaldavad osalejatel anda oma panuse keskkonnaseisundi parandamiseks. Looduskauneid paiku külastades õpetame inimesi väärtustama Eesti loodust ning näitame sidet looduskeskkonna ja tootmistegevuse vahel. Keskkonnabuss aitab kodanikel kujundada sügavat huvi keskkonnateemade vastu, võimalust keskkonnateemadel kaasa rääkida ning keskkonnaseisundi parandamiseks planeeritud ettevõtmistes aktiivselt osaleda.
Projekti üritused:

  • Jõgevamaa: Kalevipoja koda ja Vahur Sepa looduskoolitus (18. märts 2012)
  • Tartumaa: Järvselja ürgmets ja taimeaed (5. mai 2012)
  • Põlvamaa: Ilumetsa meteoriidikraater ja Piusa koobaste külastuskeskus (26. juuli 2012)
  • Põlvamaa: Süvahavva loodustalu ja villavabrik ning Mooste mõis (18. august 2012)
  • Põlvamaa: Ökofestivali perepäev Karilatsil ning Kiidjärve kuklaste kuningriik (19. august 2012)
  • Põlvamaa: Eesti Maanteemuuseum ja Roiupalu õpperada (30. august 2012)