Keskkonnaalased uurimustööd 2013

Projekt täisnimi: Keskkonnaalaste uurimistööde juhendajate koolitused ja osalejate õppelaager 2013
Projekti toetab:  KIK

Projekti kestus: 10.2012 – 06.2014
Projektijuht: Margit Sokk, margit.sokk@teec.ee, 736 6120
Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on suurendada õpilaste ja õpetajate teadlikkust ja oskusi märgata ja uurida keskkonnaalaseid probleeme ning julgustada neid uurimistöödeks vormistama ja avalikkusele esitama pakkudes selleks ühe väljundina konkurssidel osalemise võimalust.
Projekti tegevused: 2012. a. sügisel õpetajate ühepäevane koolitus uurimistööde juhendamisest, 2013. aasta suvel konkursil osalenud juhendajatele kolmepäevane täiendkoolitus-õppereis Lääne- ja Ida-Virumaa looduskeskustesse ning osalevatele õpilastele kolmepäevane õppelaager Sagadi looduskoolis.