Keskkonnaalased uurimistööd 2012

Projekt täisnimi: Keskkonnaalaste uurimistööde juhendajate koolitused ja osalejate õppelaager 2012
Projekti toetab:  KIK

Projekti kestus: 09.2011 – 11.2012
Projektijuht: Margit Sokk, margit.sokk@teec.ee, 736 6120
Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on suurendada õpilaste ja õpetajate teadlikkust ja oskusi märgata ja uurida keskkonnaalaseid probleeme ning julgustada neid uurimistöödeks vormistama ja avalikkusele esitama pakkudes selleks ühe väljundina konkurssidel osalemise võimalust.
Projekti tegevused:

  • 06.01.2012 Keskkonnaalste uurimistööde juhendamise õppepäev
  • 21.-23.08.2012 Uurimistööde juhendajate õppereis Läti looduskeskustesse – pildid
  • 28.-30.08.2012 Õpilaste keskkonnalaste uurimistööde laager Sagadi looduskoolis
  • 25.-26.10.2012 Õppereis keskkonnaalaste uurimistööde konkursi osalejatele ja juhendajatele – pildid