Jäätmete teemaline nõustamine

Projekt nimi: Methods for effective waste advising

Projekti toetavad: Nordplus Adult ja

Projekti kestus: august 2015 – august 2017

Projektijuht: Gedy Siimenson, gedy.siimenson@tartuloodusmaja.ee,(+372) 736 6103

Projekti partnerid: Juhtpartner on SYKLI Environmental School of Finland  ning kaasalöövad LV-Waste Management Association of Latvia (LV-LASA), LV-Liepajas RAS, Tartu loodusmaja.

Projekti eesmärk: Euroopa Liidu jäätmepoliitika põhineb jäätmete vältimisel ja ringlusse võtul. Selle aluseks on ka tõhus sorteerimine. Selleks, et inimesed oleksid motiveeritud korrektselt sorteerima on vaja põhjalikku nõustamisteenust. Nõustamine on üks tõhusamaid vahendeid, selleks, et inimesed sorteeriks oma jäätmeid. Nõustamine toimub paljudes nii era- kui avaliku sektori organisatsioonides ning paljudel erinevatel meetoditel vastavalt sihtrühmale.

Käesoleva projekti eesmärk on:
1. ehitada rahvusvaheline jäätmenõustajate võrgustik.
2. koguda kokku parimad näited jäätmete nõustamise vallas.
3. levitada parimaid tavasid ja meetodeid ning koguda need kokku e-õppe platvorm
4. Testida e-õppe platvormi ja erinevaid meetodeid.

Projekti tegevused:

1. Projekti plaani koostamine
2. Materjalide ja meetodite kogumine ja tõlkimine.
3. E-õppe platvormi planeerimine
4. E-õppe platvormi üleehitamine ja sissejuhatava kursuse koostamine
6. Täiustamine
7. Projekti lõpetamine.

Projekti üritused:

4.- 6.oktoober 2015 – Projektipartnerite avakohtumine Soomes, Helsingis.

1.-3.juuni 2016 – Projektipartnerite kohtumine Eestis, Tartus.

17.-19.mai 2017 – Projektikohtumine Lätis, Riias

Projekti materjalid:

Jäätmealase info andmebaasi kasutusjuhend