“Energy Advice! – Piirideülesed energiasäästunipid”


Projektist lähemalt


Projekt: Energy Advice
Kestus: 1.03.2018 – 29.02.2020
Projekti tegevusi rahastab Eesti-Läti piiriülene koostööprogramm ning kaasfinantseerib Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Projekti eelarve: 259 720,80 eur

Energy Advice projekti põhieesmärgiks on tõsta koolinoorte (6.-9. klass) keskkonnaalast teadlikkust ja tutvustada erinevaid võimalusi, kuidas oma igapäevaelus teha nutikamaid valikuid, mis aitavad energiat säästa. Eriti oluline on siinkohal välja tuua lihtsad ja arusaadavad seosed igapäevaste valikute ja keskkonnamõju vahel, et lapsed saaksid ise teha, mängida ja katsetada erinevaid tegevusi. Koostööd tehakse piirideüleselt, et luua kampaania, mille eesmärgiks on pakkuda kooliõpilastele süvateadmisi energia kasutamisest erinevates igapäevaelu valdkondades ja teadvustada energiasäästliku eluviisi kasu.

Eestist viib projekti tegevusi ellu Tartu loodusmaja ning Lätist Kurzeme Demokeskus.  Õppeprogrammist saadud eelnevad teadmised ja kogemused aitavad omakorda õpilasi ettevalmistada, et soovi korral projekti lõppvõistlusel edukalt esineda.

EnergyAdvice Tartu loodusmaja  

Vaata detailsemat projekti tutvustust  

Projekti reklaamplakat  

Projekti juhtpartneri kodulehekülg  

Projekti Facebooki leht /EnergyAdviceContest  


Meie sõnum


Säästes energiat, hoiame kokku olulisi loodusvarasid, vähendame keskkonnasaastet ning hoiame kokku raha.

  • Tarbi rohelist elektrit –vali taastuvenergiapakett ning tarbi elektrit säästlikult
  • Söö võimalikult palju kohalikku ja taimset toitu, valmista ja säilita toitu säästlikult ning väldi toidu raiskamist
  • Soojusta oma maja korralikult ning eelista keskkonnasõbralikku küttesüsteemi
  • Eelista liikumiseks oma jalgu, ratast, ühistransporti ning vähenda auto kasutust
  • Tarbi nutikalt ja vähem, sorteeri prügi ja väldi ühekordseid tooteid

Inspiratsiooni saime lehelt kliimamuutused.ee

Huvitavat lisalugemist Energiaaruka kogukonna projekti lehelt


Energiasäästu teemalised õppeprogrammid


Tartu loodusmaja pakub Energy Advice projekti toel 6.-9.klassi õpilastele harukordset võimalust osaleda põnevatel energiateemalistel õppeprogrammidel. Koolidel ja klassidel on õppeprogrammidel osalemine tasuta ning õpetajatel, haridustöötajatel ning teistel huvilistel on võimalik enda osalemissoovist teada anda eelregistreerimisvormi kaudu.

EnergyAdvice projekti raames viiakse eestis läbi sadu energiasäästu teemalisi õpitubasid. Eestis on eesmärk jõuda 1500 õpilaseni ning lätis 2000 õpilaseni. Õppeprogrammid on loodud projekti “Energy Advice! Piirideülesed energiasäästunipid” raames, mida rahastab Eesti-Läti piiriülene koostöö programm. Sellest tulenevalt on põhifookuses koolid, mis asuvad Lõuna- ja Lääne-Eestis. Koolidel, kes jäävad eelmainitud sihtpiirkonnast välja, kuid kellel on siiski suur huvi õppeprogrammidest osa saada, on võimalik tulla Tartu loodusmajja kohapeale.

Teaduslabor “Energiatarga maja saladused”

Eenergeetika teemaline loodusainete praktikum, mille eesmärk on õppida maja soojuspidavuse põhimõtteid. Mõõtmised temperatuuriandurite ja soojuskaameratega. Soojuse liikumise analüüs ning soojuslekete tuvastaine.

Teaduslabor “Tervislik sisekliima”
Loodusainete praktikum, mille eesmärk on aru saada, missuguse sisekliimaga ruumis on meil hea viibida. Räägime, millest koosneb tervislik õpi- ja elukeskkond. Mõõdame sisekliima kvaliteeti.

Uurimislabor “Toidu energia. Kuidas süüa säästvalt?”
Toit sisaldab energiat ja see peab kusagilt tulema. Energiamahukus kajastub ka selles, kuidas toit kasvatati ja kuidas see meieni jõudis. Käsitleme ka energia eraldumist ja neeldumist bioloogilistes protsessides. Vaatleme kui palju kulub toidu toomiseks energiat. 6.- 9. klassile.


Interaktiivne sein


Projekti toel valmis interaktiivne eksponaat, mille abil selgitatakse energiasäästliku eluviisi kasu meie keskkonnale. Eksponaadil selgitatakse kliimasoojenemise põhjuseid ning tagajärgi. Selgitatakse, kuidas kliimamuutuste põhjuseks on lisaks looduslikele teguritele ka inimtegevus ning seeläbi lendub atmosfääri liiga palju kasvuhoonegaase, mis põhjustavadki temperatuuri tõusu. Suur osa õhku paisatavatest kasvuhoonegaasidest pärineb energeetikasektorist. Sellest tulenevalt on võimalik enda igapäevaste harjumuste muutmisega ning keskkonnasõbralikumate valikutega anda enda panus, et aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele. Säästad energiat, säästad keskkonda.

kliima soojenemine interaktiivne sein Tartu loodusmajas

Foto interaktiivsest seinast Tartu loodusmajas 

Eksponaati esitleti esmakordselt Õpilaste teadusfestivalil, 16.-17.04.2019, Eesti Rahva Muuseumis. Kui eksponaat pole kusagile väljalaenutatud, asub see Tartu loodusmaja 2.korrusel, kus eksponaadiga saavad tutvuda kõik maja külastajad ning õppeprogrammidel osalevad lapsed.


EnergyAdvice õpilasvõistlus


Projekti raames toimus energiasäästu teemaline rahvusvaheline õpilasvõistlus. Õpilasvõistlusel osalesid 6.-9. klasside koolinoored eelkõige Eesti-Läti koostööprogrammi piirkondadest.

Lisainfo ja registreerimine 

Energy Advice EstLat Tartu loodusmaja

Õpilasvõistluse 1. voor toimus 2019.a sügisel ning finaalvoor toimus 25.01.2020 AHHAA keskuses.

1.vooru väljakutsed loodi selliselt, et aitavad õpilastel luua seoseid igapäevase energiakasutuse, meie valikute ning keskkonnamõju vahel.  Lisaks täiendasid võistlustel käsitletavad teemad ka täiendama erinevaid ainetunde.

1.vooru ülesanded

1.vooru kokkuvõttev  videoklipp


EnergyAdvice õpilasvõistluse finaal ja perepäev AHHAAS 25.01.2020


Õpilasvõistluse võitjad

Fotogalerii

Videoklipp finaalvõistlusest 


See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

Lisainformatsioon:

Katrin Juhanson
Tartu loodusmaja infojuht, projekti koordinaator
+372 50 555 27
E-post: katrin.juhanson@tartuloodusmaja.ee
Tartu loodusmaja, Lille 10, Tartu 51010