“Energy Advice! – Piirideülesed energiasäästunipid”

 


Projektist lähemalt


Projekt: Energy Advice
Kestus: 1.03.2018 – 29.02.2020
Projekti toetab: Eesti-Läti piiriülene koostöö programm
Projekti eelarve: 259 720,80 eur

Energy Advice projekti põhieesmärgiks on tõsta koolinoorte (6.-9. klass) keskkonnaalast teadlikkust ja tutvustada erinevaid võimalusi, kuidas oma igapäevaelus teha nutikamaid valikuid, mis aitavad energiat säästa. Eriti oluline on siinkohal välja tuua lihtsad ja arusaadavad seosed igapäevaste valikute ja keskkonnamõju vahel, et lapsed saaksid ise teha, mängida ja katsetada erinevaid tegevusi. Koostööd tehakse piirideüleselt, et luua kampaania, mille eesmärgiks on pakkuda kooliõpilastele süvateadmisi energia kasutamisest erinevates igapäevaelu valdkondades ja teadvustada energiasäästliku eluviisi kasu.

Eestist viib projekti tegevusi ellu Tartu loodusmaja ning Lätist Kurzeme Demokeskus.  Õppeprogrammist saadud eelnevad teadmised ja kogemused aitavad omakorda õpilasi ettevalmistada, et soovi korral projekti lõppvõistlusel edukalt esineda.

EnergyAdvice Tartu loodusmaja  

 

 

 

 

Vaata detailsemat projekti tutvustust  

Projekti reklaamplakat  

Projekti juhtpartneri kodulehekülg  

Projekti Facebooki leht /EnergyAdviceContest  

 


Meie sõnum


Säästes energiat, hoiame kokku olulisi loodusvarasid, vähendame keskkonnasaastet ning hoiame kokku raha.

 • Tarbi rohelist elektrit –vali taastuvenergiapakett ning tarbi elektrit säästlikult
 • Söö võimalikult palju kohalikku ja taimset toitu, valmista ja säilita toitu säästlikult ning väldi toidu raiskamist
 • Soojusta oma maja korralikult ning eelista keskkonnasõbralikku küttesüsteemi
 • Eelista liikumiseks oma jalgu, ratast, ühistransporti ning vähenda auto kasutust
 • Tarbi nutikalt ja vähem, sorteeri prügi ja väldi ühekordseid tooteid

 

Inspiratsiooni saime lehelt kliimamuutused.ee

Huvitavat lisalugemist Energiaaruka kogukonna projekti lehelt

 


Energiasäästu teemalised õppeprogrammid


Tartu loodusmaja pakub Energy Advice projekti toel 6.-9.klassi õpilastele harukordset võimalust osaleda põnevatel energiateemalistel õppeprogrammidel. Koolidel ja klassidel on õppeprogrammidel osalemine tasuta ning õpetajatel, haridustöötajatel ning teistel huvilistel on võimalik enda osalemissoovist teada anda eelregistreerimisvormi kaudu.

EnergyAdvice projekti raames viiakse eestis läbi sadu energiasäästu teemalisi õpitubasid. Eestis on eesmärk jõuda 1500 õpilaseni ning lätis 2000 õpilaseni. Õppeprogrammid on loodud projekti “Energy Advice! Piirideülesed energiasäästunipid” raames, mida rahastab Eesti-Läti piiriülene koostöö programm. Sellest tulenevalt on põhifookuses koolid, mis asuvad Lõuna- ja Lääne-Eestis. Koolidel, kes jäävad eelmainitud sihtpiirkonnast välja, kuid kellel on siiski suur huvi õppeprogrammidest osa saada, on võimalik tulla Tartu loodusmajja kohapeale.

 

 • Teaduslabor “Energiatarga maja saladused”
  energeetika teemaline loodusainete praktikum, mille eesmärk on õppida maja soojuspidavuse põhimõtteid. Mõõtmised temperatuuriandurite ja soojuskaameratega. Soojuse liikumise analüüs ning soojuslekete tuvastaine.

 

 • Teaduslabor “Tervislik sisekliima”
  Loodusainete praktikum, mille eesmärk on aru saada, missuguse sisekliimaga ruumis on meil hea viibida. Räägime, millest koosneb tervislik õpi- ja elukeskkond. Mõõdame sisekliima kvaliteeti.

 

 • Uurimislabor “Toidu energia. Kuidas süüa säästvalt?”
  Toit sisaldab energiat ja see peab kusagilt tulema. Energiamahukus kajastub ka selles, kuidas toit kasvatati ja kuidas see meieni jõudis. Käsitleme ka energia eraldumist ja neeldumist bioloogilistes protsessides. Vaatleme kui palju kulub toidu toomiseks energiat. 6.- 9. klassile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Interaktiivne sein


Projekti toel luuakse puutetundlik eksponaat, millel selgitatakse energiasäästliku eluviisi kasu meie keskkonnale. Eksponaadil selgitatakse kliimasoojenemise põhjuseid ning tagajärgi. Selgitatakse, kuidas kliimamuutuste põhjuseks on lisaks looduslikele teguritele ka inimtegevus ning seeläbi lendub atmosfääri liiga palju kasvuhoonegaase, mis põhjustavadki temperatuuri tõusu. Suur osa õhku paisatavatest kasvuhoonegaasidest pärineb energeetikasektorist. Sellest tulenevalt on võimalik enda igapäevaste harjumuste muutmisega ning keskkonnasõbralikumate valikutega anda enda panus, et aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele. Säästad energiat, säästad keskkonda.

kliima soojenemine interaktiivne sein Tartu loodusmajas

Foto interaktiivsest seinast Tartu loodusmajas 

Eksponaati on esmakordselt võimalik näha Õpilaste teadusfestivalil, 16.-17.04, Eesti Rahva Muuseumis. Peale seda paigaldatakse see Tartu loodusmaja 2.korruse fuajeesse, kus eksponaadiga saavad tutvuda kõik külastajad ning õppeprogrammidel osalevad lapsed.

 


(UUS!) EnergyAdvice õpilasvõistlus


KUTSUME KÕIKI 6.-9.KLASSIDE KOOLINOORI JA NENDE ÕPETAJAID OSALEMA ENERGYADVICE  PROJEKTI ÕPILASVÕISTLUSELE!

Tegemist on rahvusvahelise võistlusega, kuhu on oodatud osalema 6.-9. klasside koolinoored eelkõige Eesti-Läti koostööprogrammi piirkondadest*. Esimene võistluse voor toimub riiklikus suhtlemiskeeles Eestis ja Lätis paralleelselt. Esimesest riiklikust voorust edasipääsejad kutsutakse osa võtma rahvusvahelisest finaalvoorust. Eesti ja Läti edasipääsenud meeskonnad kohtuvad Tartus AHHAA keskuses, kus suhtlemiskeeleks on inglise keel, kuid kus ülesanded koostatakse selliselt, et noortel vastamisega probleeme ei teki. Finaalvõistlusele kaasatakse ka tõlgid ning finalistid saavad muretult enda teadmiste rakendamisele keskenduda.

Võistlusele registreerinud võistkonnad peavad esimeses voorus lahendama 5 väljakutset ehk viis ülesannet. Iga ülesanne sisaldab teoreetilist osa ning ühte loomingulist  või praktilist ülesannet, mis tuleb enda meeskonnaga ära lahendada ning tagasi saata võistluse reeglites kirjeldatud kuupäevadeks.

Väljakutsed on üles ehitatud selliselt, et need aitavad õpilastel luua seoseid igapäevase energiakasutuse, meie valikute ning keskkonnamõju vahel.  Lisaks sobivad võistlusel käsitletavad teemad täiendama ka erinevaid ainetunde.

Lisainfo ja registreerimine 

 


See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

 

Lisainformatsioon:

Katrin Juhanson
Tartu loodusmaja infojuht, projekti koordinaator
+372 50 555 27
E-post: katrin.juhanson@tartuloodusmaja.ee
Tartu loodusmaja, Lille 10, Tartu 51010