Back to Nature

Projekt täisnimi: Õppevahendite väljatöötamine loodusõppeks kui efektiivne vahend kaitsealade kaitse korraldamisel (Elaborating joint tools for environmental education as efficient mean of management of protected areas).

Projekti lühike nimi: Back to Nature

Projekti toetavad: Eesti-Läti programm ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: märts 2009 – veebruar 2011.

Projektijuht: Sille Talvet (OÜ Gravitas Consult), sille@gravitas.ee.

Tartu Keskkonnahariduse Keskuse poolne koordinaator: Kersti Sõgel, kersti.sogel@teec.ee.

Projekti partnerid: Eestist Tartu Keskkonnahariduse Keskus (juhtpartner), Peipsi Koostöö KeskusKeskkonnaameti Kagu regioon ning Lätist Gauja rahvuspark ja Kemeri rahvuspark.

Projekti eesmärk: toetada kahe riigi, Eesti ja Läti, piiriülest koostööd keskkonnahariduse edendamise kaudu märgaladel. Projekti kirjutamisel on silmas peetud, et planeeritud tegevused hõlmaks võimalikult ulatuslikult ja mitmekesiselt erinevaid huvigruppe, kes märgaladega mingil moel kokku puutuvad.

Projekti tegevused: projekti jooksul toimuvad märgaladega seotud laste- ja perelaagrid; koostatakse töölehed iseseisvaks märgalade külastamiseks ning koolide tegevust püütakse hõlbustada soetades märgaladega seotud õppevahendeid, mida on hiljem võimalik projekti partneritelt laenata. Mitme kavandatud õppepäeva jooksul saavad huvilised spetsialistide juhendamisel teada, mida ja kuidas soodes uuritakse. Projekti läbiva teema – märgalade – olulisust rõhutame rahvusvaheliste vee- ja märgalade päeva korraldamisega. Samuti hoolitsetakse lähimaid veekogusid kevadise koristustalgute käigus. Pisut müstilisemaks vahepalaks kirjutatakse kõigile huvilistele lugemiseks soodega seotud muinasjuturaamat. Oma panuse märgalade tutvustamisele saavad lapsed anda märgalade-teemalise kalendri fotovõistlusel ning lauamängu väljamõtlemisel. Kaks käsiraamatut luhtade ja soode teemal peaks muutma hõlpsamaks märgaladel omapäi matkamise.

Projekti üritused:

28. jaanuar 2011 – projekti lõpuüritus, pressiteade,
8. detsember 2010 – ilmus projekti kolmas uudiskiri,
18. oktoober 2010 – uued õppeprogrammid ja -vahendid märgaladegatutvumiseks,
7. september 2010 – valmisid kaks uut õppematerjali,
20. mai 2010 – ilmus projekti teine uudiskiri
mai 2010 – uusi õppeprogramme tutvustavad õppepäevad kooliõpilastele,
mai 2010 – otsime osalejaid looduslaagrisse,
mai 2010 – õppepäevadel tutvustatakse uusi õppeprogramme,
12. mai 2010 – talgud Emajõe luhal,
6. mai 2010 – talgud lastele,
8. mai 2010 – turbakohvri esitlus ja mängukonkursi lõpetamine, pressiteade: turbakohvri esitlus ja mängukonkursi lõpetamine,
6.-11. aprill 2010 – projektimeeskonna õppereis Suurbritanniasse,
märts 2010 – õppenäituse “Turbakohver” esitlused,
24. veebruar 2010 – 30. märts 2010 – mängukonkursi parimate tööde näitus ja mängupäevad Tartus, Otepääl, Valgas,
02. veebruar 2010 – tähtistame märgalade päeva, seminar “Uurimused ja tegevused Eesti märgaladel 2010”, üleskutse koolidele “Hoolime meie märgaladest” ja auhinna saanud koolid,
23. detsember 2009-28. jaanuar 2010 – konkurss osalejate leidmiseks rahvusvahelisse perelaagrisse,
21. detsember 2009 – ilmus “Märka märgalasid” konkursi võidutööde kalender,
1. november 2009 – ilmus projekti esimene uudiskiri
10. oktoober 2009 – koristustalgud Alam-Pedjal Emajõe ääres,
30. september 2009 – 28. jaanuar 2010 – loodusmängude loomise konkurss, konkursi tulemused,
21. september – 22. oktoober 2009 – testitakse õueõppeprogramme, Tartu Keskkonnahariduse Keskuse programmide testimisest, Peipsi Koostöö Keskuse programmide testimisest, Keskkonnaameti programmide testimisest,
21. september 2009 – lõppes foto- ja joonistuskonkurss “Märka märgalasid”,
28. august 2009 – telgiga õue õppima
15.-19. juuni 2009 – laste looduslaager Lätis
1. mai -21. september 2009 – foto- ja joonistuskonkurss “Märka märgalasid”
29. aprill 2009 – koostöötalgud Tartus
20. märts 2009 – veepäeva tähistamine
01. märts 2009 – projekt algab