Aktiivne loodusinfo 2013

Projekti täisnimi: Aktiivne loodus- ja keskkonnainfo jagamine 2013/2014
Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: aprill 2013 – juuli 2014
Projektijuht: Kati Kekkonen, kati.kekkonen@tartuloodusmaja.ee, 736 6120

Projekti eesmärgid on:
1) tõsta Tartu linna ja maakonna elanike loodus- ja keskkonnaalast teadlikkust ja aktiivsust, kasutades selleks erinevaid aktiivseid teabe jagamise meetodeid;
2) pakkudes inimestele harivat ja kasulikku ajaveetmisvõimalust, ärgitada neid aktiivsemalt keskkonnateemadel kaasa mõtlema ja rääkima;
3) õpetada inimestele nägema seoseid nende igapäevaste tegevuste ja ümbritseva keskkonna seisundi vahel ning suunata neid keskkonnasäästlikumalt elama ja teadlikumalt tarbima.

Selleks jagame mobiilse keskkonnainfopunktiga aktiivselt loodus- ja keskkonnainfot 10 avalikul üritusel, korraldame avelikke loodusõhtuid ning jagame loodus- ja keskkonnainfot nii Keskkonnainfopunktis kui kodulehtedel, blogis ja sotsiaalmeedias.

Projekti tegevused:
Tartu Keskkonnahariduse Keskuses tegutseb Keskkonnainfopunkt, mille tööd ja tegevusi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus läbi käesoleva projekti toetab.

Projekti käigus osaleb infopunkt 10 avalikul üritusel, kus tutvustatakse aktiivselt Tartu Keskkonnahariduse Keskust ja selle tegevusi, jagatakse avalikes kohtades loodus- ja keskkonnateavet ning pakutakse hariduslikku meelelahutust. Ürituste raames korraldame nt võistlusmänge või viktoriine, samuti toimuvad erinevad töötoad (taaskasutus, traditsiooniline käsitöö vms). Osaleme sellistel Tartu linna avalikel üritustel nagu näiteks tudengite kevad- ja sügispäevad, tarkusepäev, lastekaitsepäev, linnaosade päevad (Supilinna ja Karlova päev), Emajõe festival vms.

Peale mobiilse infopunkti tegevuste erinevatel avalikel üritustel on infopunkti eesmärgiks jagada loodus- ja keskkonnainfot kõigile huvilistele nii infopunktis kohapeal kui ka veebipõhiselt Tartu Keskkonnahariduse Keskuse kodulehel vana.tartuloodusmaja.ee ja Facebooki lehel www.facebook.com/tartukeskkonnaharidusekeskus. Samuti tegeleb infopunkt uute infomaterjalide hankimise, süstematiseerimise ja infomaterjalide andmebaasi haldamisega.

Käesoleva projekti osaks on ka Tartu Loodusmaja tegevusi kajastava Loodusmaja blogi http://tartuloodusmaja.wordpress.com, Looduse Lehekülgede www.loodus.ee  uuendamine ja haldamine.