Aktiivne loodus- ja keskkonnainfo jagamine

Projekt täisnimi: Aktiivne loodus- ja keskkonnainfo jagamine
Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekti kestus: 09.2011 – 12.2012
Projektijuht: Kati Kekkonen, kati.kekkonen@tartuloodusmaja.ee, 736 6120

Projekti eesmärgid on:
* tõsta Tartu linna ja maakonna elanike loodus- ja keskkonnaalast teadlikkust ja aktiivsust, kasutades selleks erinevaid aktiivseid teabe jagamise meetodeid;
* ärgitada inimesi aktiivsemalt keskkonnateemadel kaasa mõtlema ja rääkima;
* õpetada inimestele nägema seoseid nende igapäevaste tegevuste ja ümbritseva keskkonna seisundi vahel.

Projekti tegevused:
Selleks, et inimesed oskaksid keskkonnainfot otsida ja küsida, keskkonnateemadel kaasa mõelda ja rääkida, peab neid järjepidevalt teavitama ja harima. Selleks korraldame 10 erinevale keskkonnateemale keskendunud teemakuud, 5 aastaajalist keskkonnainfopäeva ja osaleme avalikel üritustel mobiilse keskkonnainfopunktiga. Lisaks jagame loodus- ja keskkonnaalast teavet erinevate veebikanalite kaudu.

Teemakuude raames toimuvad loodus- ja keskkonnateemalised avalikud üritused. Iga teemakuu keskendub ühele konkreetsele teemale ning koosneb kolmest üritusest. Täiendavat infot teemakuude kohta vaata siit!

Keskkonnainfopäevadel jagame aastaajaga seotud praktilist loodus- ja keskkonnateavet. Infopäevade kohta loe täpsemalt siit!

Mobiilse keskkonnainfopunktiga käime Tartu linnas toimuvatel avalikel üritustel eesmärgiga tutvustada aktiivselt Tartu Keskkonnahariduse Keskust ja selle tegevusi, jagada loodus- ja keskkonnateavet ning pakkuda hariduslikku meelelahutust.

Info jagamise peamiste kanalitena kasutame Keskuse kodulehte (vana.tartuloodusmaja.ee), Facebooki lehte ning Tartu Loodusmaja blogi. Lisaks tegeleme Keskkonnainfopunktis olevate materjalide süstematiseerimisega, et luua avalik veebipõhine infomaterjalide andmebaas.

Projekti üritused:

VEEBRUAR 2013

20.02.2013 Hundijuttu räägib zooloog ja Keskkonnateabe Keskuse ulukiseireosakonna juhataja Peep Männil

JAANUAR 2013

23.01.2013 “Uued linnuliigid Eestis”, külas kirglik linnuvaatleja Margus Ots
16.01.2013 “Kotkad ja internet”, räägib Eesti tuntuim kotkauurija Urmas Sellis

DETSEMBER 2012

NOVEMBER 2012

OKTOOBER 2012

10.10.2012 Kuidas saada kodu puhtaks loodust säästvalt, külas Madli Zobel

SEPTEMBER 2012

21.09.2012 Töötuba: puuseentest seenepaber, juhendab Peep Tobreluts
20.09.2012 Seened kõhus ja kujutelmades, räägib Aivar Jürgenson
12.09.2012 Seened meie toidulaual, loengut peab biokeemik Urmas Kokassaar
AUGUST 2012

JUUNI 2012

29.06.2012 Suvine keskkonnainfopäev TÜ Botaanikaaias
01.06.2012 Tartu Keskkonnahariduse Keskus lastekaitsepäeval

MAI 2012

30.05.2012 Hilisõhtune nahkhiireretk Emajõe ääres, juhendaja Rauno Kalda MTÜst Suurkõrv
23.05.2012 
Rattamatk ja linnuretk Ilmatsallu, juhendajad Aire Orula ja Elo Hermann (OÜ ÕÄ)
19.05.2012 
Keskkonnahariduse Keskus Karlova päeval
02.05.2012 Kohtumisõhtu Tõnu Jürgensoniga 

APRILL 2012

26.04.2012 Pirogovi mättamadin, Tartu Kevadpäevad 2012 raames
25.04.2012 Tudengite eri: töötuba “Taimelaste kevadpäevad”, juhendab Tartu Loodusmaja õpetaja Ene Pilvet
18.04.2012 Loeng “Jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi. Aga mitte linnas”, räägib maastikuarhitekt Merle Karro-Kalberg
11.04.2012 Retk “Vaata linna, märka loodust”, koos Tartu Ülikooli teaduri Marko Mägiga
06.04.2012 Kevadine keskkonnainfopäev Lõunakeskuses 

MÄRTS 2012
28.03.2012 Kevadine taaskasutustöötuba, juhendab Tiiu Sepp

20.03.2012 Taaskasutustöötuba “T-särgi mitu nägu”, juhendab Kerli Irbo loomingulisest kooslusest TajuRuum
14.03.2012 Mänguasjade meisterdamise töötuba, juhendab Kristi Sakk Mänguasjamaalt

VEEBRUAR 2012
29.02.2012 Kohtumisõhtu harrastussukelduja ja fotograafi Kaido Haageniga

15.02.2012 Kohtumisõhtu Urmas Tartesega “Loodusfotograafia süvitsi” 

10-11.02.2012  Haridus- ja infomess Intellektika 2012. Pilte vaata siit!

JAANUAR 2012

14.01.2012 Talvine keskkonnainfopäev