Laps hakkab avastama, mängima ja õppima juba enne seda, kui ta siia maailma sünnib. Ta kuulab, vaatab, maitseb ja tunnetab. Ta on kui üks suur meeleorgan. Väljaspool ema läheb see protsess edasi – nii palju on uut ja põnevat. Laps on kui taim, kes kasvab seest väljapoole, õppides kogu oma kehaga.


Kellele? 10 kuu – 3 aastased

Kus? Tartu Loodusmajas, Lille 10

Millal? Vaata täpsemalt tunniplaanist

(NB! Anna eelnevalt teada kui soovid proovitundi tulla – ali.agnes.jarve@tartuloodusmaja.ee)

Mida teeme?

 • Loodusmaja beebiringis on igal tunnil oma teema, mis on seotud aastaringiga meie ümber: taimed, kivid, liiv, muld, vihm, lumi, päike, tuul, linnud, loomad ja putukad…
 • Tund algab ja lõpeb alati laulu ja tantsuga. Tunnis kasutatakse erinevaid vahendeid ja õppemeetodeid, et lapse kõik meeled tööle panna. Uute oskuste ja teadmiste omandamine käib läbi mängu – just lapsele kõige loomulikumal ja omasemal viisil.
 • Märkame loodust meie ümber, jäädes sellega kokku!

Suund: loodus- ja täppisteaduste suund

Maksumus: 26€ kuus (eelkool)

Meie arvame, et loovus ja loodus on pärinevad ühest ja samast sõnatüvest, sest miks muidu looduses nii palju põnevat ja avastamisrohket on! Nagu Pipi Pikksukk, üritame ka meie üheskoos leida vastust igikestvale küsimusele, kes või mis see spunk siis ikkagi on. Läbi mänguliste otsingute saame möödaminnes juurde palju teadmisi meie ümber eksisteerivast maailmast.


Kellele? eelkool õpilastele (4-7 aastased)

Kus? Tartu loodusmaja, Lille 10

Millal? Vaata täpsemalt tunniplaanist

Mida teeme?

 • Aastaring meie ümber: maailm, loodus, taime- ja loomariik ning inimene.
 • Otsime vastuseid küsimustele, uurime, vaatleme, kuulame lugusid, arutleme, katsetame, …
 • Mängime üheskoos loodusteemalisi mänge (lauamängud, loovmängud, liikumismängud, fantaasiamängud, mõttemängud, õppemängud jne).
 • Iga teema võtame kokku meisterdamise, joonistamise või mõne teise loovtegevusega.
 • Muu hulgas kasutame mitmesuguseid looduslikke/taaskasutus materjale ning katsetame erinevate väljendusvõimaluste ja tehnikatega.
 • Oma tegevustes kasutame loodusmaja parki, loodusmaja põnevaid ruume ja õppematerjale. Külastame meie loomatuba.
 • Võtame osa majas toimuvatest näitustest, elame kaasa või osaleme loodusmaja põnevatel konkurssidel ja üritustel.
 • Märkame maailma meie ümber ja toimetame loodust hoidvalt!

Suund: kujutava kunsti ja käsitöö suund

Maksumus: 26€ kuus (eelkool)

Igas väikses puutükis peitub elu ja puutööringis teemegi kogenud juhendaja valvsa pilgu all puiduga lähemalt tutvust. Õpime selle imelise materjaliga ümber käima: üheskoos saeme, hööveldame, lihvime, puurime ja toksime. Väike meistrimees, tule ja saame teada, mis puust sa tehtud oled!


Kellele? eelkoolile ja 1.-4.klassi õpilastele

Kus? Tartu Loodusmajas, Lille 10

Millal? Vaata täpsemalt tunniplaanist

Mida teeme?

 • Õpime eristama erinevaid puitmaterjale ja saame tuttavaks nende omadustega.
 • Tutvume põhiliste puutöövõtetega ning õpime kasutama erinevaid tööriistu ja masinaid.
 • Arendame lapses tehnilist taipu, loovust, ilumeelt ja järjekindlust.
 • Õpime kavandama ja disainima lihtsamaid praktilisi töid ning meisterdame põnevaid makette, mudeleid, mänguasju ja kingitusi, mida saab igapäevaelus kasutada.

Suund: tehnoloogiasuund

Maksumus: 26€ kuus

Mõte ei püsi paigal ja näpud otsivad pidevalt tegevust? Oled õiges kohas! Just meie loodusteadlaste ringis paneb tulevane tippteadlane aluse oma peadpööritavale ja ilmaelu muutvale karjäärile. Üheskoos leiame geniaalsed lahendused ka neile probleemidele, mida keegi tõstatada pole tihanud. Paneme rattad käima ja teeme selle maailma paremaks kohaks!

Huvi keskkonna toimimise ja loodushoiu vastu saab alguse rohujuuretasandil, kui me hakkame maailmas toimuvat seostama enda igapäevategevusega. Ka pealtnäha pisikeses otsuses on peidus valik ning maailma muutvad lahendused just sellistest väikestest heategudest koosnevadki. Targad igapäevavalikud on need, mis päriselt loevad!


Kellele?  eelkool (väikesed loodusteadlased), 1.-3 klassi, 4.-6.klassi, 7.-9.klassi ja 10.-12.klassi õpilastele

Kus? Tartu Loodusmajas, Lille 10

Millal? Vaata täpsemalt tunniplaanist

Mida teeme?

 • Julgustame lapsi ehitama fantaasiarikkaid leiutisi loodussõbralikest materjalidest
 • Arendame käelist tegevust, analüüsivõimet ja loovust,et saada jälile looduse saladustele.
 • Kasvame üheskoos tegutsedes vilunuks, hea silma ja avara mõtlemisega loovisikuteks.
 • Tutvume looduse mitmekesisusega käed-külge/silmad-ette/nina-vastu/pista-suhu meetoditel.
 • Arendame keskkonnasäästlikku ja –sõbralikku eluhoiakut.
 • Õpime tundma keskkonna uurimise erinevaid meetodeid, vahendeid ja võimalusi.
 • Õpime planeerima ja läbi viima lihtsamaid loodusteaduslikke uurimusi, katseid ja praktilisi töid.
 • Kirjutame ise projekte nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil ja viime neid ellu! Ja leiame sõpru üle kogu maailma, et nendega koos keskkonnaprobleeme lahendada.
 • Osaleme näitustel, ekskursioonidel, laagrites, konverentsidel, teaduslahingutel ja – festivalidel.
 • Naerame koos, sööme koos, õpime koos ja korraldame ise ka üritusi ning võtame osa Tartu loodusmaja üritustest!

Suund: loodus- ja täpisteaduste suund

Maksumus: 26€ kuus

Side loodusega on inimesel alati olemas, kuid see võib linnakeskkonnas pahatihti hapraks jääda. Seepärast tasub juba varasest east alates loodust tundma ja hoidma õppida, et end selles maailmas koduselt tunda. Käed-külge-tegevused selgitavad mängulisel viisil, kuidas miski siin maailmas toimib, arendavad tähelepanelikkust ja keskendumisvõimet ning õpetavad grupis tegutsedes ka vajalikke oskusi koostööks.


Kellele? eelkool, 1.-3. klassi õpilastele

Kus?

Tartu loodusmajas, Lille 10

Tartu Aleksander Puškini koolis, Uus 54 (venekeelne ring)

NB! Vaata täpsemalt tunniplaanist

Millal? Vaata täpsemalt tunniplaanist

Mida teeme?

 • Õpime läbi harivate ja mänguliste tegevuste tundma taimi, loomi ja linde – meisterdame looduslikest materjalidest kaunistusi ja kingitusi, mängime loovaid mänge.
 • Mängime läbi uusi ja põnevaid keskkonnateemalisi lauamänge ja tutvume loodusega mitmekülgsete õppematerjalide ja praktiliste katsete vahendusel.
 • Hoolitseme looduse eest ka selle keskel viibides ja õpime olema keskkonnasõbralikud.
 • Vaatleme loodust aastaaegade lõikes: sügiseti tutvume seentega ja korraldame vahva seenenäituse; talvel vaatleme linde ja õpime nende toitmist; kevadel vaatleme puid ja põõsaid, teeme kevadlillede raamatu; suvel võtame osa loodusmaja õppelaagritest.
 • Võtame osa loodusmaja viktoriinidest, näitustest, ekskursioonidest, laagritest.

Suund: loodus- ja täpisteaduste suund

Maksumus: 26€ kuus/eelkool

eelkooli loodusesõprade huviringi viib läbi juhendaja Liisgren Pärnsalu

1.-4.klaasi loodusesõprade huviringi viib läbi juhendaja Aili Elts.

4.klassi venekeelset loodusesõprade huviringi Tartu Aleksander Puškini koolis viib läbi õpetaja Galina Morjakova.

 

Tartu loodusmaja Loodusesõprade ring

Tartu loodusmaja Loodusesõprade ring

Tartu loodusmaja Loodusesõprade ring