Loodusmaja huvikooli sügiskonverents 2019 „Märka ja hoia loodust“

Huvikooli traditsiooniline sügiskonverents toimub neljapäeval, 7. novembril algusega kell 16.00 loodusmaja saalis.

Sügiskonverentsile on oodatud õpilaste ettekanded uurimistöödest ja keskkonnaprojektidest, milles on osaletud, võib esitleda loodusvaatluste päevikuid, tutvustada huvitavat loodusobjekti või õnnestunud loodusfotot ja rääkida selle saamisloost, teha mõni huvitav katse…

Ettekande koostamisel abistab ja nõustab huviringi õpetaja.

Konverentsile oodatakse esinema igas vanuses loodusmaja õpilasi. Ettekande pikkuseks arvestada kuni 5 minutit. Õpilaste ettekanded avaldatakse Tartu Loodusmaja õpilaskonverentside 2019.a. kogumikus. Eelmiste aastate õpilaskonverentside kogumikke saab näha veebiaadressilt https://www.tartuloodusmaja.ee/opilaskonverentsi-kogumikud/

Palun sügiskonverentsi ettekanded registreerida ja saata nende lühikokkuvõtted hiljemalt 4. novembriks aadressile: sirje.janikson@tartuloodusmaja.ee

Sügiskonverentsil autasustatakse ka hea loodusetundja konkursi parimaid. 

Osalema oodatakse kõik loodusmaja õpilasi ja lapsevanemaid.

Sirje Janikson, koordinaator                                                                    sirje.janikson@tartuloodusmaja.ee