Elu Maal – Flora. Fauna. Fungi

Elu Maal. Flora. Fauna. Fungi

Koolitus toimus 16.detsembril 2018 Pernova loodusmajas.

Koolituse koostajad ja läbiviijad: Aire Orula, Pille-Riin Pärnsalu, Annelie Ehlvest

 


FLORA

Teeme tutvust põneva taimemaailmaga, käsitledes selle asukate mitmekesisust, elupaiku ning uurimis- ja kasutamisviise. Vaatleme millised taimed meid igapäevaselt endale teadvustamata ümbritsevad, kust nad pärit on ja kuidas neid kasutamiseks töödeldakse. Selle kõige juures leiame seoseid nii taimede kui ka meie tegemiste vahel, et moodustuks tervikpilt ümbritsevast keskkonnast. Teemad: taimede mitmekesisus ja ehitus; taimede kasutamine toiduks, ehituseks, raviks jne; taimede korjamine, hoiustamine ja määramine; taimede vajadused ja kasvu uurimine.

FAUNA

Piilume sisse meie lähemate ja kaugemate sugulaste juurde loomariigis ja räägime sellest, kuidas looduses kõik omavahel seotud on. Õpime neid ämblikuvõrguna õhkõrnu ja samas väga tugevaid sidemeid märkama ja vahendama. Tutvume erinevate abivahenditega eluslooduse tundmaõppimiseks. Teemad: fauna mitmekesisus; imetajad ja linnud; binokli, vaatlustoru jt abivahendite kasutamine; eElurikkus ja loodusvaatluste andmebaas.

FUNGI

Tutvume muljetavaldava seeneriigi pöörase mitmekesisuse ja seente eluviiside erinevate tahkudega. Teeme mitmeid praktilisi töid, et saada aimu, kuidas seened on ehitatud, mis neid motiveerib, millised on nende toitumisharjumused, suhted taimede ja loomadega, panus looduse majapidamisse ning inimeste elu edendajate või takistajatena. Teemad: seente ehitus; puidu lagundajad; hallitused; seente kasutamine; pärmid ja „planeedi hukk“; seened ja nende toodetud ained; seene-„net“ (wood wide web) ja mükoriisa; samblikud; kes jääks nälga seenteta jm. Kogemuste vahetamise nurgake parimate seente-õppega seotud teemadel.

 


Koolituse materjalid:

Fungi – seened (Lisa 1)

 

Infot ja materjale täiendavaks uurimiseks:

 

Valik nutirakendusi: