LTT huviringis

2018.a septembrist detsembrini korraldas Tartu loodusmaja Eesti Teadushuvihariduse Liidu tellimusel koolituste sarja „Loodus, teadus ja tehnoloogia (LTT) huviringis“


Toimus 8 koolituspäeva erinevatel huviringide teemadel:

 1. Missuguseid inimkatseid (tohib) teha?
 2. Huviringi juhendamine veemaailma näitel 
 3. Matkata on mõnus: matkaringi alustõed rabamatkal
 4. Muuseumide võimalusi kohalike ja globaalsete keskkonnaväärtuste avastamiseks huvitegevuses.
  Eesti Rahva Muuseum. Tartu Kunstimuuseum 
 5. Muuseumide võimalusi kohalike ja globaalsete keskkonnaväärtuste avastamiseks huvitegevuses.
  Valga Muuseum 
 6. Kosmoseprogramm ja atmosfääri uuringud 
 7. Lihtsaid köögikatseid keemiast ja füüsikast 
 8. Elu Maal – flora, fauna, fungi 

 

Koolituse koostajad ja läbiviijad olid tegutsevad huviringide ja huvitegevuse juhendajad Tartu loodusmajast, Pernova loodusmajast, Ahhaa keskusest, Väätsa põhikoolist, Kanepi Gümnaasiumist, Tartu Veeriku koolist, Tartu Ülikoolist, Tallinna ülikoolist jm.Eesmärk
oli jagada huviringi läbiviimise parimaid praktikaid ja metoodikaid. Koolitustel jagati kogemusi, lahendati ohuolukordi ning probleemsituatsioone noortega töötamisel, anti soovitusi ja juhiseid huviringi käivitamiseks ning vahendite hankimiseks, infot projektikonkursside ja muude võimaluste kohta.

Koolituse esitluste ja materjalide hulgast (vt viited koolituspäeva teemadel) leiate inspiratsiooni, ideid, töölehti, katsete kirjeldusi ja täiendavat lugemist nii konkreetse huviringi teema kohta kui ka universaalseid meetodeid laste ja noortega huviringis kasutamiseks.

 

Kõikidel koolitustel olid läbivalt kasutusel noorsootöö põhimõtted:

 • Huviringis osalejate teadmiste ja oskuste arendamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest.
 • Huviring toimub noorte jaoks, noortega koos, kaasates neid otsustesse.
 • Töö huviringis põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel.
 • Huviring toetab noorte omaalgatust.
 • Huviringis lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest.


Infot, tuge ja ideid
oma teadushuviringiga alustamiseks või jätkamiseks:

 • Eesti Teadusagentuur: sündmused, koolitusmaterjalid, uuringud, projektid
 • E-koolikott -> mitteformaalne õpe: huvihariduse näidisõppekavad jm õpimaterjalid valdkondade kaupa, sh mitteformaalne õpe
 • Eesti Teadushuvihariduse Liit: teadushuviharidusega tegelejate katusorganisatsioon, kogukond, sündmused, koolitused
 • LTT huviringide andmebaas: lisa siia info oma huviringi kohta!
 • Teadushuvihariduse materjalid:  näidisõppekavad, e-raamat õpilaste motiveerimisest jm huvitavat ja vajalikku
 • SA Archimedes Noorteagentuur SANA:  õppematerjalid, meetodite andmebaas, projektid noortele, koolitused
 • Maailma suurim tund (World Largest Lesson): tutvustab kestliku arengu eesmärke õpilastele üle maailma. Projekti algatajad on oma lehele kogunud animatsioone, mänge, õpetajate kogumikke, ideid klassiruumi kujundamiseks ning koostanud tunnikavasid erinevas vanuses õpilastele, mida saab tasuta kodulehelt alla laadida.

 

Võimalused toetuse küsimiseks:

 

Kirjandust huviringi juhendamiseks:

 

Koolituse väljatöötamist ja läbiviimist toetati riiklikest vahenditest huviala valdkondade kvaliteedi arendamiseks koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskusega.

Neid koolitusi saab tellida ka edaspidi.
Vaata täpsemalt siit: https://www.tartuloodusmaja.ee/koolitused/