Laenutatavad näitused

Tartu Keskkonnahariduse Keskusest on võimalik laenutada mitmeid põnevaid loodus- ja keskkonnateemalisi näitusi ja tegevusi. Laenutatavad rändnäitused on valmis külastama koole, lasteaedu ja looduskeskusi. Näitused on kokkupakitavad ja üldjuhul kergesti transporditavad, aga on ka erandeid. Täpsem info näituste kohta on toodud allpool. Näituste laenutamine on tasuta, kuid transpordikulud ja võimalike kahjustuste parandamisega seotud kulud jäävad laenutaja katta.


RÄNDNÄITUS “Kuues laine”

näitus kuues laine

Alates 1. aprillist 2021 saab laenutad uut näitust “Kuues laine”, mis tutvustab erinevaid elurikkuse vähenemise ja liikide väljasuremisega seotud teemasid, arutleb Antropotseeni olemuse üle ja otsib võimalusi, kuidas saaksime ise elukeskkonda hoida.

Näitus “Kuues laine” sündis koostöös bioloogi ja looduskaitsja Rein Kuresooga, kes koostas tekstid ja on ka illustratsioonide autor. Rahaliselt toetas näitust SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Näituse laenutus

Rändnäituse laenutussoov saata : Anneli.Ehlvest @ tartuloodusmaja.ee. Rändnäituse laenutus on tasuta, kuid transpordikulud kannab laenutaja.

Näituse tutvustus

Väljapanekul käsitletakse teemasid nii looma kui ka taimeriigi liikide ja elupaikade hävinemise põhjustest, kliimamuutuste ja erinevate tööstusharude rollist sellest, samuti invasiivsete võõrliikide mõjust elurikkusele. Näitusel räägitakse ka elurikkuse edulugudest – liigid, mille kaitsmisel on isendite arvukus tõusmas ja elupaigad taastumas. “Kuuenda laine” eesmärk on peegeldada teiste liikide kurbloolisi saatusi inimese enda eduloo taustal ning aidata teadvustada, et need lood käivad paratamatult käsikäes ja on suures osas meie enda kirjutada.

Näituse kõik materjalid on eesti ja vene keeles.

Näituse kogu sisuga saab tutvuda eraldi veebilehel, kus on lisaks rändnäituse laenutatavate elementide failidele ja allalaetavatele töölehtedele ja lisaülesannetele ka mahukas lisateemade osa, nõuandeid igapäevaseks valikuteks. Veebilehe aadress on https://kuueslaine.tartuloodusmaja.ee/

Rändnäituse laenutatavas komplektis on 14 roll-up stendi, mälestustahvlid kümnele väljasurnud liigile, töölehtede komplekt paljunduseks, ülesannete komplekt kasutamiseks ning õpetajaraamatud, mis jäävad laenutajale.

 


NÄITUS “ELU PUTUKA/NA/TA/GA”

Näitusel „Elu putuka/na/ta/ga” saab sügavuti aimu, kuidas toimib maailm koos putukatega, milline oleks see ilma putukateta ja kuidas on elada putukana oma kitiinkestas. Põhjalikult avatakse putukate ja inimeste vastastikuseid mitmekülgseid suhteid nii vaenulikest sõbralikeni kui ka kasulikest üksteist kahjustavateni. Näitus sobib erinevatele vanusegruppidele, vanemate abiga saavad putukauurijaks ka väikesed külastajad ja uusi huvitavaid fakte leiab kindlasti ka täiskasvanud kogenud putukahuviline.

Tekstid ja fotod on loonud putukateadlane Urmas Tartes. Näituse projektijuht on Krista Tomson.  Näitus on kahes eksemplaris, üks asub Tartu loodusmajas ning teine Sagadi metsakeskuses. Näitust on võimalik laenutada haridusasutustesse ja -keskustesse, noortekeskustesse, looduskeskustesse, muuseumitesse, jne.

Putukanäitus koosneb järgmistest põhikomponentidest: telk ja alusvaip, 3 putukate kangapuslet, tekstid 3 riputusjalal (6 kuusnurkset plekist infostendi), avastuspunktid koos kangast info”linikutega” (klotsimäng, mesilaste tooted, putukad klaaskarpides, Aliase-kaardid, keeratav eluringi ketas, putukalabor binokulaari ja petri-tassidega), puidust põnevate faktide taru. Lisaks slaidiesitlus, lamineeritud näituse teejuht ja töölehed paberil, putukate digitaalse mängu juhend paberil.

 

Küsi lisainformatsiooni ja broneeri:
Tartu loodusmajas: anneli.ehlvest@tartuloodusmaja.ee
Sagadi metsakeskuses: tiina.reintal@rmk.ee

 


NÄITUS “HOIAME OMA PARADIISI”

Näitus annab külastajale võimaluse mõtiskleda keskkonna ja inimeste vahelise suhte üle. Teekonna läbivaks küsimuseks on kuidas hoida paradiisi, kus elame? Paradiisi külastaja saab heita pilgu erinevatele teemadele: looduse jõud ja ilu, meie argipäevase tegevuse mõju keskkonnale, ühekordsete toodete mõistlikkus või mõttetus, keskkonnasõbralikud eluviisid. Interaktiivsel teekonnal saab liitreaalsuse abil teha tutvust Eesti ja Läti tuntud inimeste igapäevast elu puudutavate valikutega.

Näitus on valminud Eesti-Läti koostööprojekti “Keskkonnasõbralikud avalikud üritused” raames.

Näitus koosneb järgmistest osadest: 1 interaktiivne multimeedia kiosk (puutetundlik ekraan vineerist postamendil, vajab elektrienergiat ja internetti), 6 vineerist postamenti koos jäätmenäidistest eksponaatidega, 1 puukujuline vineerist postament koos fotode ja 1 tahvelarvutiga, 1 vineerist fotostend pildistamiseks “Aadam ja Eeva”. Tegemist on suuremahuliste objektidega, mis nõuavad transpordiks väikebussi. Detailsem kirjeldus, sh eksponaatide mõõdud on SIIN.

Lisainfo ja laenutamine: Eeva Kirsipuu-Vadi, tel. 52 13881, eeva.kirsipuu-vadi@tartuloodusmaja.ee

Näitus "Hoiame oma paradiisi"  Näitus "Hoiame oma paradiisi"  Näitus "Hoiame oma paradiisi" Näitus "Hoiame oma paradiisi"


LINNALOODUSE NÄITUS “MA POLE KÜLALINE, MA ELAN SIIN” 

Meie mänguline näitus kutsub märkama elusolendeid, keda me alati tähele ei pane, ning hoolima linnas elavatest taimedest ja loomadest. Väljapanek tutvustab inimese looduslikke naabreid linnas ning pakub mõtlemisainet elukeskkonna ja kodu väärtustest. Millise elukeskkonna me oleme loonud nii endale kui ka taimedele ja loomadele?

Näitus on valminud loodus- ja loomeinimeste koostöös. Hea elukeskkonna toimimise jaoks on vaja arvestada üksteise vajadustega. “Meil on vaja mõista looduse väärtust linnakeskkonnas. Kui linnas on loodust, siis on ka inimesel seal mõnusam elada, sest inimene on osa loodusest – isegi siis, kui me seda unustama kipume,” ütleb näituse koordinaator Annelie Ehlvest.

Näitus koosneb järgmistest osadest:

10 vibustendi

Tutvustavad erinevaid linnaloodusega seotud teemasid: linnade kujunemine, arenemine ja keskkonnaprobleemid; linn kui tehiskooslus; loomade ja taimede elutingimused linnas; erinevad elupaigad: aiad, pargid, kalmistud, alleed, looduslikud ja ehisveekogud; looma- ja taimeliikide suhtumine inimtegevusse ehk hemeroobsus.

Näitus "Ma pole külaline, ma elan siin"

Linnaelanike register

Tutvustab linnades elavaid taime-, seene- ja loomaliike. Saame teada erinevate linnaelanike vajadusi ja ootusi oma elukeskonnale, nende eluviisi ja pereelu kohta, arvukuse ja muude iseloomulike näitajate kohta. Register on näitusel esitatud nii registripuuna kui -kaustades. Ühel korralikul linnal peab ometi olema ülevaade oma elanikest!

Näitus "Ma pole külaline, ma elan siin"

Hemeromeeter

See on meie andmetel algupärane ja maailmas esmaesitlusel olev mõõteriist, millega saab mõõta 20 erineva looma- ja taimeliigi inimtaluvust ehk hemeroobsust. Mõni esindatud liikidest eelistab elada inimesega koos, teised hoiavad aga meist võimalikult kaugele. Kes kuidas käitub – seda saab uurida näitusel ja mõõta hemeromeetril. Võimalus on veel eelnevalt täita inimsallivuse ennustusleht ning seejärel hemeromeetriga kaaluda, kuidas eri liigid tegelikult meisse suhtuvad. Oma arvamust väljendavad teiste seas kodutuvi, sulgsuulane, lendorav, kodukakk, vaaraosipelgas, harakkuljus jt.

Näitus "Ma pole külaline, ma elan siin"Näitus "Ma pole külaline, ma elan siin"

Linnaplaneerimise mäng

Pakub võimalust kujundada oma linna, andes ette piirid ja kasutada olevad võimalused. Rollimäng annab vihjeid, milliseks võiks kujuneda linn, kui selle planeerimises saaksid võrdväärse linnaelanikuna sõna sekka öelda ka siil, kobras, nahkhiir, kiritigu, vaarosipelgas ja teised olendid. Milliseks võiks kujuneda üks linnaplaneerimise koosolek, kui ressursikitsikuse tingimustes peavad kõik jõudma kokkuleppele, kas ehitada ja arendada korrus- või eramaju, kas eelistada ostukeskust või hoopis parki? Mäng eeldab pisut aega ja süvenemist ning vajab 5-22 mängijat korraga, et üks linnaplaneerimise koosolek õige hoo sisse saaks. Aga tegutsemisvõimalus on ka väiksema seltskonnaga või hoopis üksi oma linna kujundades. Ja unistustelinna võib kujundada nii inimese, piiritaja kui orava eelistustest lähtudes…

Näitus "Ma pole külaline, ma elan siin" Näitus "Ma pole külaline, ma elan siin"

Osavusmängud “Ohud linnas”

Pakuvad võimalust aidata ohtuderikkas linnakeskkonnas oma koju jõuda siilil, kiriteol ja erinevatel lindudel. Mängimise käigus võiks mõelda, millised ohud on meil, inimestel sarnased näiteks siiliga. Ja millised erinevad? Mida oleks võimalik teha, et kõigil linnaelanikel oleks ohutum ja meeldivam linnas elada?

Näitus "Ma pole külaline, ma elan siin" Näitus "Ma pole külaline, ma elan siin"

Helid ja müra on taustaks peaaegu igal pool, kus me liigume. Mis on müra? Mis on vaikus? Kuidas kajab ostukeskus ning mis hääli kuuleme jõeluhal või metsas? Kuidas mõjutavad helid linnaelanike tervist, enesetunnet ning elukvaliteeti? Näituse heliosa annab võimaluse kuulata ja vaadata erinevaid helipilte Tartu linnast ja selle ümbrusest.  Helimaastik on sama mitmekesine kui mitmekesine on linn tervikuna. Müramõõtja on olnud abiks helipiltide iseloomustamisel.

Näitus "Ma pole külaline, ma elan siin" Näitus "Ma pole külaline, ma elan siin"

Näituse töölehed

Linnalooduse näituse töölehti näitusel kasutamiseks saate paljundada siit. Linnaplaneerimise töölehte saate paljundada siit.

Näitust saab vaadata põgusalt, kuid võimalik on ka põhjalikum süvenemine koos töölehtede täitmise, ülesannete tegemise ja mängude mängimisega. Märka loodust ja hooli temast!

 

Näituse lisainfo ja laenutamine: anneli.ehlvest@tartuloodusmaja.ee.

Näituse valmimisele on nõu ja jõuga kaasa aidanud Rein Kuresoo, Epp Margna, Veljo Runnel, Liina Margna, Toomas Kalve, Eleonora Kampe, Peeter Laurits, Leelo Laurits, Paavo Pedmanson, Kati Naarits, Liina Tuulik, Arne Ader, Lea Tuvikene, Urmas Tartes, Aivo Tamm, Sulev Kuuse, Arvi Tragel, Vello Liiv, Vallo Kalamees, Merike Linnamägi, Liis Sipsaka, Val Rajasaar, Mart Jüssi, Mari Jüssi, Janika Ruusmaa, Kersti Sõgel, Tiina Viiol, Kalju Eit, Eva-Liisa Orula, Anneli Ehlvest, Helle Kont, Sirje Janikson, Ene Örd, Jaanus Elts jt.

Näituste laenutamise tingimused:

  • Näituse laenutaja peab tagama näituse pideva järelvalve kogu näituse eksponeerimise ajal.
  • Laenutajaga sõlmitakse leping.
  • Näituse transpordi korraldab ja kannab sellega seotud kulutused laenutaja.
  • Laenutaja organiseerib kohapeal (oma piirkonnas) näituse reklaami ja teavituse (näitust tutvustava materjal on näituse tegijate poolt failidena olemas).
  • Laenutaja korraldab külastajate ajalist jaotust (reguleerib külastusvoogusid), vajadusel registreerides suuremate gruppide külastust.
  • Laenutaja tagab vajadusel näituse töölehtede paljunduse.
  • Laenutaja peab tagama näitusele pääsu külastajatele tasuta (võib küsida töölehtede paljunduse kompensatsiooni).
  • Laenutaja peab koheselt teavitama näituse tegijaid esilekerkinud probleemidest (eksponaatide kahjustused vms).
  • Näitus pakitakse transpordiks spetsiaalsesse kastidesse ja kottidesse. Näituse tagastamisel peavad eksponaadid olema pakitud samuti kui saamisel.

 


NÄITUS “8 PÕHJUST, MIKS EELISTAN SÕITA JALGRATTAGA”

Rändnäitus on mõeldud põhikoolidele. Näitus propageerib igapäevast jalgrattaga liikumist, annab ohutu rattasõidu kohta suuniseid ja tutvustab vajalikke liiklusreegleid (k.a. uut liiklusseadust). Näitus koosneb 11 PVC paneelist ja vibujalast, kaardimängust ning üle 30 erinevast õppematerjalist (õpikud, töölehed, voldikud, DVD-d jne). Näitust laenutatakse tasuta, aga transport tuleb ise organiseerida või tasuda saatekulud. Näitus on saadaval ka venekeelsena.

Näituse lisainfo ja laenutamine: Ilmar Part, Eesti Roheline Liikumine, ilmarpart@gmail.com

Näitus "8 põhjust, miks eelistan sõita jalgrattaga"

 


NÄITUS “SOOME LAHE AASTA 2014”

Rändnäitus „Soome lahe aasta 2014” on pühendatud rahvusvahelisele Soome lahe aastale.

Näituse eesmärgiks on juhtida tähelepanu Soome lahe unikaalsusele ja haavatavusele ning vajadusele teha koostööd Eesti, Soome ja Venemaa vahel lahe seisundi uurimisel ja parandamisel. Näitusel tutvustatakse Soome lahe valgala, elustikku, kaasaegseid mereuurimise meetodeid, keskkonnasõbralikke tarbimisharjumusi, ajaloolisi kaubandus- ja kultuurisidemeid ja palju muud.

Näitus sobib vaatamiseks/käe külge panemiseks nii õpilastele kui täiskasvanutele. Näitus on lihtsalt kokku pakitav ja transporditav ning koosneb erinevatest eksponaatidest (moodulitest), mida võib laenutada ka osakaupa:

1. Kaks metallkarkassi (84×197 cm), millele saab kinnitada 6 tekstiilist plakatit teemadel: Mis on Soome lahe aasta 2104?, Kaubandus ja kultuurikontaktid, Leia erinevused!, Mere muutused mikroskoobi all, Soome lahe süda, Laevandus ja meretransport Soome lahel.
2. Tekstiilist plakat (100×300 cm) „Üks laht, kolm riiki – miljonid rõõmud ja väljakutsed!“,
3. Tekstiilist reklaamplakat (144 x 150 cm)
4. Eksponaat „Tsitaadid“
5. Loodushäälte CD
6. Eksponaat „Huvitav teadus“, vajab lauapinda (100x 120 cm)
7. Eksponaat „Mida mina saan teha?“, vajab lauapinda (100 x 100 cm)
8. Põrandamäng „Soome lahe elustik“.

Näituse juurde kuuluvad ka töölehed: küsimused ja vastused. Näituse jaoks on vaja põrandaalust pinda vähemalt 20m2.

Näitus on valminud Eesti, Soome ja Venemaa erinevate organisatsioonide ühistööna. Eesti partnerid olid Keskkonnaamet, Eesti Loodusmuuseum ja Tartu Keskkonnahariduse Keskus. Valmimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Näituse kodulehekülg

Lisainfo ja laenutamine: Maris Mägi, maris.magi@tartuloodusmaja.ee

Põrandamäng „Soome lahe elustik“