Kestliku arengu hariduse edendamine õuesõppe meetoditega Läänemere tervise parandamiseks

Projekti nimi: Kestliku arengu hariduse edendamine õuesõppe meetoditega Läänemere tervise parandamiseks

Rahastusallikas: Nordplus Horisontaalne 2024

 

 

 

 

Projekti ID: NPHZ-2024/10120

Projekti periood: mai 2024 – aprill 2025

Kokku eraldatud summa: 70 584 eurot

 

Juhtpartner:

Tartu Keskkonnahariduse Keskus (EV, Sihtasutus)
Projekti koordinaator: Gedy Matisen (gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee)

 

Koostööpartnerid:

“Puhta Leedu Nimel” (LT, MTÜ)
Projektijuht: Milda Nutautienė (info@savebaltic.eu)

Norrtälje Looduskaitse Sihtasutus (SE, MTÜ)
Projektijuht: Lotta Andersson (lotta@norrtaljenaturcentrum.se)

 

Projekti kokkuvõte:

Projekti eesmärkideks on edendada keskkonnaharidust õuesõppe meetoditega, toetada osalevate organisatsioonide jätkusuutlikkust ning soodustada kultuuridevahelist koostööd Läänemere-äärsetes riikides. Selleks korraldatakse kolm haridussündmust Norrtäljes (19.06.2024), Tallinnas (16.10.2024) ja Klaipedas (13.12.2024), mis toetavad “Save the Baltic Sea” algatust, kus läbi praktiliste ja teaduslike töötubade, harrastusteaduse vaatluste, rannakoristuste, paneeldiskussiooni ja loengute käsitletakse erinevaid Läänemere probleeme ja võimalikke lahendusi oma ökoloogilise jalajälje vähendamiseks.

 

save the baltic sea

 

 

 

Need sündmused on suhtlusplatvormideks erinevatele keskkonna- ja haridusasutustele ning õppijatele, arendavad teaduspõhise lähenemise baasoskusi, kasvatavad sotsiaalset vastutustunnet ja kultuuridevahelist mõistmist. Osalejad laiendavad oma teadmisi keskkonnaprobleemidest, mis on vajalikud rohepöörde ja jätkusuutliku arengu jaoks.

Lisaks sündmuste korraldusele, arendatakse projekti käigus ka õppematerjale. Tartu loodusmaja parki valmib interaktiivne kivirada, mille kasutamist toetab arendatav geoloogia õppeprogramm Läänemere piirkondade rändrahnudest. Norttälje looduskoolile valmib 6 ökoloogia uurimise komplekti, et keskkonnahariduse jagamisel rakendada “mobiilse klassiruumi” metoodikat. Õppematerjalid tõlgitakse ja jagatakse osalevate partnerite kodulehtedel, et need võimaldaksid meie kogemustest õppimist ka teistes õuesõppega tegelevates organisatsioonides. Projektipartnerite võrgustumine ja töötajate professionaalse arengu toetamine toimub igakuisete veebikohtumiste ja kahe füüsilise kohtumise kaudu (Norttäljes 18.-20.06 ning Klaipedas 12.-14.12). Lisaks toimub projekti tulemusi levitav videokonverents (märts 2025), kuhu oodatakse osalejaid kogu maailmast. Integreeritud lähenemisviis tagab, et projekti eesmärgid, sealhulgas sotsiaalne jätkusuutlikkus ja vastutus keskkonna puhtuse ees, oleksid tagatud nii teoorias kui praktikas.