#GAIA2030 #GENERATIONRESTORATION

KAMPAANIA ELURIKKUSE KAITSMISEKS

Foundation Environmental Education (FEE), Rohelise kooli programmi üldjuhil, on üle 100 liikmesorganisatsiooni (sh Tartu loodusmaja) enam kui 79 riigis. Lisaks Rohelise kooli programmile (EcoSchools Global) koordineerib FEE veel kahte õppeasutustele suunatud keskkonnaharidusprogrammi (Learning about Forests/LEAF ja Young Environmental Reporters/YRE) ning turismisektorile suunatud Rohelise võtme ja Sinilipu programmid. Kõiki programme iseloomustab lähenemisviis, mis annab osalejatele võimaluse luua keskkonnateadlikum maailm.

Oma põhimõtete levitamiseks ja selleks, et julgustada kogukondi aktiivselt osalema looduskeskkonna hoidmises ja taastamises, käivitas FEE suure bioloogilise mitmekesisuse kampaania. Kampaaniat juhib programm LEAF programm ja see on avatud kogu FEE võrgustikule. Üheskoos saame maailma muuta!

FEE kampaania toetab ja aitab rakendada ÜRO ökosüsteemide taastamise kümnendi #GenerationRestoration eesmärke. Loe FEE  sihtidest ja visioonist täpsemalt siit. FEE tegevustega toetatakse otseselt ÜRO kestliku arengu järgmiste eesmärkide saavutamist: kvaliteetne haridus (eesmärk 4), kliimameetmed (eesmärk 13), ookeanid ja mereressursid (eesmärk 14), maa ökosüsteemid (eesmärk 15).

KAMPAANIA TEGEVUSED

Elurikkuse teemalised viktoriinid

◊ UUS, jaan 2022 avalikustatud Kahoot viktoriin inglise keeles on siin, eesti keeles on siin ja teistes keeltes (soome, prantsuse, saksa, itaalia, korea, leedu, hispaania, türgi, kõmri) viktoriinid leiad siit.

◊ Sept 2021 avalikustatud ingliskeelne Kahoot viktoriin.

15 küsimusega viktoriinid on loodud kõigile huvilistele avalikuks kasutamiseks.

Väljakutse #SpottingNature kutsub avastama kohaliku looduse mitmekesisust, viies meid õue tegutsema ja tugevdades sidet loodusega. Esimest korda toimus väljakutse 1.11–1.12.2021, uus väljakutse on tulemas 1.mai – 30.juuni 2022.

Kuidas väljakutses osaleda?

◊ Tee lühike video (alla 60 sek) või foto oma lemmikpaigast looduses ja postita see sotsiaalmeediakanalis, jagades mõnd huvitavat fakti kohast või liikidest, kes seal elavad.

◊  Märgi ära vähemalt 3 inimest, kes võiksid samuti esitleda oma lemmikpaika.

◊  Postituse juures kasuta #SpottingNature, #GenerationRestoration, #GAIA2030 ja #rohelinekool

Siit leiate A3 formaadis plakati printimiseks ja siit plakati veebilehe kasutamiseks

Tunnikava konkurss õpetajatele, tähtaeg 24.jaanuar 2022

Rahvusvaheline konkurss kutsub õpetajaid üles koostama ja konkursile esitama elurikkuse teemalisi tunnikavu. Parimad kavad lisatakse FEE tunnikavade andmebaasi ja neid levitatakse laialdaselt ülemaailmses võrgustikus!

Ühelt õpetajalt oodatakse konkursile 1-3 elurikkuse teemalist tunnikava, mis on ainulaadsed, kolleege inspireerivad ja õpilaste/lastega katsetatud. Tunnikava konkursile on oodatud GAIA 20:30 elurikkuse alaeemärkide teemadele keskenduvad kavad:

  • Olemasolevate metsade/looduslike alade säilitamine ja uute loomine, näiteks kooliaiad, pargid, rohealad jms
  • Rannikualade jätkusuutliku majandamise edendamine
  • Tolmeldavate jt putukate kaoga võitlemine
  • Invasiivsete võõrliikide kohta teadlikkuse tõstmine ja tegutsemine nende arvukuse kahandamiseks.

Tunnikavade hindamine toimub kahes osas: sise-riiklikult valitakse välja kolm parimat tööd, mis esitatakse FEEle rahvusvahelisse hindamisvooru. Eestis korraldab hindamist Tartu loodusmaja Rohelise kooli programm koostöös MTÜ HAREDiga. Taanis FEE juures tegutsev rahvusvaheline žürii valib välja tunnikavad, mis avaldatakse FEE kodulehel tunnikavade kogumikus koos autorite nimedega. Tunnikavad jäävad avalikuks ja tasuta kasutamiseks õpetajatele üle maailma. Rahvusvaheliselt kolm parimat kava saavad auhinna ja neid reklaamitakse FEE uudiskirjas ja sotsiaalmeedia platvormidel. Täpsem info preemiate kohta siin. Eesti Rohelise kooli programm tunnustab samuti kuni kolme parimat tunnikava loojat, lisaks ootab väike tänu kõiki osalejaid.

Kuidas tunnikava konkursile esitada?

  1. Uurige FEE koostatud GAIA 20:30 elurikkuse raamteema õpiväljundeid: eesti keeles või inglise keeles

  2. Laadide alla tunnikava konkursile esitamise vorm eesti keeles või inglise keeles. Tunnikava võib esitada nii eesti kui inglise keeles. Tunnikava täienduseks on väga oodatud fotod, pildid jm illustreerivad materjalid.
  3. Saatke valminud tunnikava aadressile eeva.kirsipuu-vadi@tartuloodusmaja.ee hiljemalt 24.jaanuaril 2022.

Kõigile saabunud töödele saadetakse kinnituskiri, et tunnikava on kohale jõudnud. Juhul, kui te vastust ei saa, siis võtke kindlasti ühendust tel 5213881.

Tunnikava koostamisel võib olla abi 2021. a septembris FEE poolt läbi viidud veebikoolitusest, mille materjalid leiate siit.

Best Practice Competition

Parimate praktikate konkurss koolidele – Best Practice Competition, ingliskeelne, tähtaeg 15.aprill 2022. Võistlustööd tuleb saata otse FEEle, vt tingimusi täpsemalt siit, parima praktika kirjelduse vormi siit.

Global Action Days kampaania

Õpilastele ja teistele huvilistele suunatud väljakutse elurikkuse hoidmiseks, taastamiseks – 10- või 7-päevane teekond aprilli lõpus, täpsem info FEE poolt tulemas.

Parimate praktikate konkurss FEE eri programmides osalejatele

Lisainfo siin: https://www.leaf.global/gaia2030-best-practice