#GAIA2030 #GENERATIONRESTORATION

KAMPAANIA ELURIKKUSE KAITSMISEKS

Foundation for Environmental Education (FEE), Rohelise kooli programmi üldjuhil, on üle 100 liikmesorganisatsiooni (sh Tartu loodusmaja) enam kui 79 riigis. Lisaks Rohelise kooli programmile (EcoSchools Global) koordineerib FEE veel kahte õppeasutustele suunatud keskkonnaharidusprogrammi (Learning about Forests/LEAF ja Young Environmental Reporters/YRE) ning turismisektorile suunatud Rohelise võtme ja Sinilipu programmid. Kõiki programme iseloomustab lähenemisviis, mis annab osalejatele võimaluse luua keskkonnateadlikum maailm.

Oma põhimõtete levitamiseks ja selleks, et julgustada kogukondi aktiivselt osalema looduskeskkonna hoidmises ja taastamises, käivitas FEE suure bioloogilise mitmekesisuse kampaania. Kampaaniat juhib programm LEAF programm ja see on avatud kogu FEE võrgustikule. Üheskoos saame maailma muuta!

FEE kampaania toetab ja aitab rakendada ÜRO ökosüsteemide taastamise kümnendi #GenerationRestoration eesmärke. Loe FEE  sihtidest ja visioonist täpsemalt siit. FEE tegevustega toetatakse otseselt ÜRO kestliku arengu järgmiste eesmärkide saavutamist: kvaliteetne haridus (eesmärk 4), kliimameetmed (eesmärk 13), ookeanid ja mereressursid (eesmärk 14), maa ökosüsteemid (eesmärk 15).

KAMPAANIA TEGEVUSED

Elurikkuse teemalised viktoriinid

◊ UUS, jaan 2022 avalikustatud Kahoot viktoriin inglise keeles on siin, eesti keeles on siin ja teistes keeltes (soome, prantsuse, saksa, itaalia, korea, leedu, hispaania, türgi, kõmri) viktoriinid leiad siit.

◊ Sept 2021 avalikustatud ingliskeelne Kahoot viktoriin.

15 küsimusega viktoriinid on loodud kõigile huvilistele avalikuks kasutamiseks.

Väljakutse #SpottingNature kutsub avastama kohaliku looduse mitmekesisust, viies meid õue tegutsema ja tugevdades sidet loodusega. Esimest korda toimus väljakutse 1.11–1.12.2021, uus väljakutse toimub 1.mai – 30.juuni 2022.

Kuidas väljakutses osaleda?

◊ Tee lühike video (alla 60 sek) või foto oma lemmikpaigast looduses ja postita see sotsiaalmeediakanalis, jagades mõnd huvitavat fakti kohast või liikidest, kes seal elavad.

◊  Märgi ära vähemalt 3 inimest, kes võiksid samuti esitleda oma lemmikpaika.

◊  Postituse juures kasuta #SpottingNature, #GenerationRestoration, #GAIA2030 ja #rohelinekool

Siit leiate A3 formaadis plakati printimiseks

Best Practice Competition

Parimate praktikate konkurss koolidele ja teistele asutustele – Best Practice Competition, ingliskeelne, tähtaeg 15.aprill 2022. Võistlustööd tuleb saata otse FEEle, vt tingimusi täpsemalt siit, parima praktika kirjelduse vormi siit.

Global Action Days kampaania

Õpilastele ja teistele huvilistele suunatud väljakutse elurikkuse hoidmiseks, taastamiseks 20.-30.aprillil. Kampaania kutsub üles tegema väikeseid positiivseid tegevusi ehk #käejälgi, mis kaitsevad, taastavad ja väärtustavad ülemaailmset bioloogilist mitmekesisust. Registreerige oma osalemine lehel https://www.fee.global/gad-register ja asuge tegutsema. Kokku ootab teid 5 tegevust ehk käejälge.

Tegevus 1: loodusesse sukeldumine

 1. Jalutage 10-minuti kaugusele rohelusse. Sulgege 30 sekundiks silmad, seiske või istuge paigal, lõdvestuge, hingake sügavalt sisse ja lihtsalt kuulake ümbritsevat.
 2. Avage silmad ja vaadake ringi, otsides mõnda teie jaoks kaunist või huvitavat taime, lindu või putukat. Püsige paigal ja jälgige.
 3. 10 minuti pärast mõtisklege selle üle, mis tundeid õues, loodusega vahetus kokkupuutes olemine teis tekitab? Kas see meeldis teile, oli see lõõgastav?
 4. Jagage oma kogemusi sõprade, perega ja inspireerige teisi sotsiaalmeedias.

Tegevus 2: looduse detektiivid

 1. Kutsume teid õue kohalikke taimeliike liike määrama!
 2. Õues viibides saate kasutada kas määrajaid või tuvastamisrakendust, näiteks iNaturalisti.
 3. Loetlege määratud taimeliigid ja proovide välja selgitada, kas need on pärismaised taimed.
 4. Tehke oma tuvastatud liikidest fotosid ja jagage neid meiega!

Tegevus 3: ohustatud elud

 1. Kas olete teadlik mõnest ohustatud loomaliigist Eestis?
 2. Valige ohustatud liik ja mõelge, kuidas saaksite oma kogukonnas tema kohta teadlikkust tõsta.
 3. Koostage informatiivne plakat, joonis, kirjutage kiri, koostage esitlus või tehke dokumentaalfilm, mis tõstab teadlikkust teie valitud ohustatud liikide kohta!
 4. Teadlikkust saate tõsta ka rääkides ohustatud liikidest oma sõpradele, pereliikmetele või töökaaslastele.

Tegevus 4: märgiste otsimine

 1. Vaadake oma köögis ringi, kui palju keskkonnamärgiseid võite oma toiduainete pakenditelt leida.
 2. Valige üks märgis ja uurige veidi, mida see tähistab, kuidas see aitab kaitsta loodust ja bioloogilist mitmekesisust?
 3. Järgmine kord, kui olete supermarketis, leidke mõni hetk ja vaadake, kas mõnel saada oleval tootel on keskkonnamärgis. Kas olete nõus ostma keskkonnamärgisega toote ka siis, kui see on kallim?
 4. Jagage oma leida sotsiaalmeedias.

Tegevus 5: korraldage roheline pidu

 1. Kas on veel paremat viisi rohelise peo korraldamiseks, kui midagi rohelist selga panna? Tõmmake selga kõik rohelised riided, mis teil on, kuid ÄRGE OSTKE midagi uut! ☺
 2. Järgmisena leidke oma rohelise peo jaoks koht oma rõdul, aias või pargis. Tähistamiseks on palju võimalusi! Te võiksite:
  • Koristage lähedalasuv haljasala prügist
  • Meisterdage putukahotell, tehke lindudele ja loomadele joogikoht või istutage kohalikke metsalilli!
 3. Pildistage oma rohelist pidustust ja jagage seda sotsiaalmeedias!

Info ja tegevuste kirjeldus inglise keeles on leitav siit: https://www.fee.global/global-action-days-2022

Tunnikava konkurss õpetajatele (lõppenud)

Rahvusvaheline konkurss kutsub õpetajaid üles koostama ja konkursile esitama elurikkuse teemalisi tunnikavu. Parimad kavad lisatakse FEE tunnikavade andmebaasi ja neid levitatakse laialdaselt ülemaailmses võrgustikus!

Ühelt õpetajalt oodatakse konkursile 1-3 elurikkuse teemalist tunnikava, mis on ainulaadsed, kolleege inspireerivad ja õpilaste/lastega katsetatud. Tunnikava konkursile on oodatud GAIA 20:30 elurikkuse alaeemärkide teemadele keskenduvad kavad:

 • Olemasolevate metsade/looduslike alade säilitamine ja uute loomine, näiteks kooliaiad, pargid, rohealad jms
 • Rannikualade jätkusuutliku majandamise edendamine
 • Tolmeldavate jt putukate kaoga võitlemine
 • Invasiivsete võõrliikide kohta teadlikkuse tõstmine ja tegutsemine nende arvukuse kahandamiseks.

Tunnikavade hindamine toimub kahes osas: sise-riiklikult valitakse välja kolm parimat tööd, mis esitatakse FEEle rahvusvahelisse hindamisvooru. Eestis korraldab hindamist Tartu loodusmaja Rohelise kooli programm koostöös MTÜ HAREDiga. Taanis FEE juures tegutsev rahvusvaheline žürii valib välja tunnikavad, mis avaldatakse FEE kodulehel tunnikavade kogumikus koos autorite nimedega. Tunnikavad jäävad avalikuks ja tasuta kasutamiseks õpetajatele üle maailma. Rahvusvaheliselt kolm parimat kava saavad auhinna ja neid reklaamitakse FEE uudiskirjas ja sotsiaalmeedia platvormidel. Täpsem info preemiate kohta siin. Eesti Rohelise kooli programm tunnustab samuti kuni kolme parimat tunnikava loojat, lisaks ootab väike tänu kõiki osalejaid.

Kuidas tunnikava konkursile esitada?

 1. Uurige FEE koostatud GAIA 20:30 elurikkuse raamteema õpiväljundeid: eesti keeles või inglise keeles

 2. Laadide alla tunnikava konkursile esitamise vorm eesti keeles või inglise keeles. Tunnikava võib esitada nii eesti kui inglise keeles. Tunnikava täienduseks on väga oodatud fotod, pildid jm illustreerivad materjalid.
 3. Saatke valminud tunnikava aadressile eeva.kirsipuu-vadi@tartuloodusmaja.ee hiljemalt 24.jaanuaril 2022.

Kõigile saabunud töödele saadetakse kinnituskiri, et tunnikava on kohale jõudnud. Juhul, kui te vastust ei saa, siis võtke kindlasti ühendust tel 5213881.

Tunnikava koostamisel võib olla abi 2021. a septembris FEE poolt läbi viidud veebikoolitusest, mille materjalid leiate siit.