Suvesündmuste keskkonnajalajälg saab tulevikus olla väiksem

Tartu loodusmaja, MTÜ Peipsimaa Turism, MTÜ Peipsi Koostöö Keskus
PRESSITEADE
27.07.2020

Suvesündmuste keskkonnajalajälg saab tulevikus olla väiksem

********

Suvi on täis kontserte, etendusi, laatasid ja muid sündmusi, mille korraldus ja külastus paratamatult keskkonda jälje jätavad. Olenemata sündmuse suurusest ja olemusest peaks iga korraldaja mõtlema, kuidas korraldada üritus keskkonnasõbralikumalt ning tekitada vähem jäätmeid.

Ürituste korraldajad leiavad oma sündmuse keskkonnasõbralikumaks muutmiseks nõuandeid värskest juhendist: https://www.tartuloodusmaja.ee/uritused/urituste-korraldajad-leiavad-nouandeid-oma-ettevotmiste-keskkonnasobralikumaks-muutmiseks-varskest-juhendist/  

Eestis on mitmeid festivale, kes on mitu aastat palju tähelepanu pööranud keskkonnamõjude vähendamisele. Julgetakse mõelda teistmoodi ning katsetada uusi tooteid ja teenuseid. Oluline on korraldajate enda keskkonnavalikud ja eeskuju, kuid seda saavad võimendada ka samade vaadetega külastajad. Keskkonnasõbralikkust suurendada soovivad korraldajad saavad tähelepanu pöörata toimumiskohale, majutuskohtade valikule, toitlustuse toorainele ja seal kasutatavatele nõudele, topsidele, lisaks esinejate, külastajate ja teenusepakkujate transpordile, et optimeerida logistikat. Järjest enam on alustatud jäätmete sorteerimist, puhta joogivee võimaluse pakkumist külastajatele, aga ka festivalitrükiste hulga vähendamist. Oluline on sündmuse kommunikeerimine, et kõik osapooled kuuleksid ettevõetud sammude kohta. Keskkonnasõbralike ürituste korraldamise praktilisest juhendist leiab ka sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise kestlikkuse nõuandeid.

Juuli keskel toimunud Peipsi Järvefestivali korraldaja Kadi Ploomi sõnul on nad oma festivaliga esimesed sammud keskkonnasõbralikkuse poole teinud: “Sel aastal alustasime vaikselt Peipsi festivali keskkonnajalajäljele tähelepanu pööramisega. Meie jaoks on väga oluline Peipsimaa kohalike tootjate toetamine ja nende toodete tutvustamine külastajatele. Esmakordselt paigaldasime festivali alale topsid suitsukonide jaoks, mida suitsetajad ka meeleldi kasutasid. Oma veepudeliga tulijatel oli festivalil võimalus pudel taas puhta veega täita. Loodame, et järgnevate aastate jooksul saame olla eeskujuks teistelegi festivalidele. ”

Peipsimaa suvekampaania teine video tutvustab võimalusi puhkuse veetmiseks ning näitab head eeskuju, kuidas loodussõbralikult kultuuri nautida. Suvekampaania jooksul keskendutakse kolmele teemale – looduse hoidmine ja looduses puhkamine, keskkonnasõbralik kultuur ning kohalik toit. Kampaania jooksul ootavad MTÜ Peipsimaa Turism, Tartu loodusmaja ning Peipsi Koostöö Keskus inimeste oma kogemusi Peipsimaa võludest kasutades teematrelle #puhaspeipsimaa ja #puhkapeipsimaal.

Tegemist on Tartu loodusmaja, MTÜ Peipsimaa Turism ja Peipsi Koostöö Keskuse ühise suvekampaaniaga, mille eesmärk on juhtida Peipsi piirkonnas elavate ja liikuvate inimeste tähelepanu Peipsi järve keskkonnaseisundile ja meie võimalustele seda parandada, samuti säästvale looduslähedasele turismile. Kampaania tegevusi finantseeritakse Peipsiveere programmi projekti “Peipsimaa turundamine”, Kesk-Läänemere Programmi projekti “Lakesperinece” ja Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 projekti “Green Mind” eelarvest.

Pressiteate sisu eest vastutavad kampaania läbiviijad ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Lisainfo: 

Katrin Juhanson
Tartu loodusmaja
katrin.juhanson@tartuloodusmaja.ee

50 555 27

#puhaspeipsimaa
#puhkapeipsimaal