Keskkonnahariduse ja ringmajanduse ühiskülastus Helsingisse

Maa päeval, 22. aprillil, sõitsid kaheksa Tartu loodusmaja töötajat koos kahe Eesti Keskkonnahariduse Ühingu liikmega kolmeks päevaks Soome, et tutvuda sealse keskkonnahariduse arengusuundadega.

Külastati Helsingi Taaskasutuskeskuse suurimat sorteerimisjaama ja kauplust Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, vaadeldi ringmajanduse õppeprogrammide läbiviimist Polku Keskkonnakooli Ymparistokoulupolku juhendajate poolt ning saadi üldisem ülevaade Soome keskkonnahariduse kvaliteedi hindamise strateegiatest ning tööriistadest.

Järgmine eesmärk on luua Soome õppereisil inspireerunud naiskonna poolt Tartu loodusmajale ringmajanduse õppeprogrammid, seda nii 7.-9. klassile kui ka 10.-12.klassile. Mõlemaid piloteeritakse ühiselt septembris, kui Soome koostööpartner Tartut külastab.

Selline vahva teineteise kogemustest õppimine sai teoks tänu ERASMUS+ projektile “Koos parema keskkonnahariduse kvaliteedi suunas – Together Towards Improved Quality of Environmental Education (QualitE)” (nr 2023-2-EE01-KA210-SCH-000185260), mida kaasrahastab Euroopa Liit.

Projektist saab pikemalt lugeda: www.tartuloodusmaja.ee/koostooprojektid/qualite/

Fotod: Minttu Paananen