Koos parema keskkonnahariduse kvaliteedi suunas (QualitE)

Projekt täisnimi: Koos parema keskkonnahariduse kvaliteedi suunas – Together Towards Improved Quality of Environmental Education (QualitE), projekt nr 2023-2-EE01-KA210-SCH-000185260.

Projekti toetab: Euroopa Liit läbi ERASMUS+ üldhariduse valdkonna väikeprojektide programmi summaga 60 000 €.

 

euroopa liit

 

Projekti kestus: 01.01.2024 – 31.12.2024

Projektijuht: Gedy Matisen, gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee

Projekti partnerid: Juhtpartner Tartu loodusmaja, koostööpartneriks Helsingi Taaskasutuskeskus (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy)

Projekti eesmärgid:

  • Luua ülevaade Eesti ja Soome keskkonnahariduse kvaliteedi hindamise strateegiatest ja tööriistadest, õppida teineteise kogemustest ning võtta asutustes kasutusele ühiselt testitud versioonid, et tõsta pakutava keskkonnahariduse kvaliteeti.
  • Luua riiklikku õppekava toetav interdistsiplinaarne ringmajanduse õppeprogramm, mida keskkonnahariduse keskused saaksid pakkuda koolidele, et edendada ringmajanduse põhimõtteid ja kestlikke tavasid Euroopas ja väljaspool.
  • Korraldada koolitusreise ja veebiseminar, et tugevdada koostööd Eesti ja Soome partnerite vahel, keskendudes kestlikku arengut toetavale haridusele ja ringmajandusele.

Oodatavad tulemused:

  • Mai 2024: On loodud esimene ühine formaat täiustatud kvaliteedihindamise vahenditest keskkonnaharidusprogrammidele Eesti ja Soome partneritele. Juhindume Eesti Keskkonnahariduse Ühingu ja Soome Loodus- ja Keskkonnakoolide Võrgustiku (LYKE) poolt arendatud keskkonnahariduse kvaliteedisüsteemidest ning teeme nendega koostööd. Korraldame 16 osalejale (8 mõlemast organisatsioonist) veebipõhise ettevalmistava kursuse märtsis ning koolitusreisi Helsingisse 22.-24. aprillil.
  • Oktoober 2024: On loodud interdistsiplinaarne ringmajanduse õppeprogramm, mis põhineb varem seatud kvaliteedi mõõdupuudel. Korraldame 16 osalejale (8 mõlemast organisatsioonist) veebipõhise ettevalmistava kursuse ning koolitusreisi Tartusse 23.-25. septembril, et katsetada täiustatud kvaliteedihindamise tööriistu uue ringmajandusprogrammi piloteerimisel. Ringmajandusprogramm on sisaldab õpilasi kaasavaid meetodeid, rõhutab kestlikkust, ressursitõhusust, jäätmete vähendamise olulisust ning tutvustab ringluslahendusi.
  • Detsember 2024: Korraldatakse ülemaailmne veebinar, kus jagatakse projekti tulemusi, kogemusi ja õppetunde laiema publikuga. Projekti materjalid tõlgitakse inglise, eesti ja soome keelde ning koostatakse põhjalik projekti kokkuvõte laiemaks levitamiseks.

Meie eesmärgid kattuvad ERASMUS+ prioriteetidega, pakkudes haridustöötajatele olulisi töövahendeid: oma töö kvaliteedi hindamise tööriistu, ringmajanduse õppeprogrammi ja toetavat võrgustikku koostööks. Need tööriistad toetavad haridustöötajate professionaalset arengut, et õpetada järgnevatele põlvkondadele, kuidas keskkonda säilitada ja kliimamuutustele vastu astuda.

Projekti koduleht:
Tegevused ja nende tulemused kajastatakse Tartu loodusmaja kodulehel ning Soome partneri kodulehel ning ERASMUS+ rahastatud projektide süsteemis.

Fotod Tartu loodusmaja ja Eesti Keskkonnahariduse Ühingu ühiskülastusest Soome partnerite juurde 22.aprillil 2024.

Autor: Minttu Paananen