Alates 26.08 palume maja külastades esitada COVID tõend

Hea külastaja, pane tähele!

Alates 26. augustist palume Vabariigi Valitsuse kehtestatud piiranguid järgides loodusmaja, näitusi ja üritusi külastades esitada alates 18. eluaastast COVID tervisetõend (isikut tõendav dokument koos vaktsineerimispassi, tõendi Covid-19 haiguse läbipõdemise kohta või negatiivse Covid-19 testitõendiga, mis ei ole vanem kui 72h).

  • Loodusmaja enda näituste, teenuste, ürituste ja õppeprogrammide külastajate tõendit kontrollitakse majja sisenemisel infolauas.
  • Renditud ruumides toimuvatel üritustel informeerib ja kontrollib nakkusohutuse tõendeid ürituse läbiviija.

Meie maja põhjalikumaid käitumisreegleid ja nõuandeid külastamiseks ning ruumide rentimiseks saab lugeda SIIN.